Ο Βλάσης Γούλας είναι πτυχιούχος Χημικός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχει διδακτορικό τίτλο από το ίδιο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, που εμπίπτει στο ευρύτερο αντικείμενο της αναλυτικής χημείας με ιδιαίτερη έμφαση στην μελέτη σύστασης τροφίμων φυτικής προέλευσης και κατόπιν εργάστηκε ως ερευνητικός συνεργάτης στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τον χαρακτηρισμό τοπικών προϊόντων με τις πλέον σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές για την εκτίμηση της ποιότητάς τους, την πιστοποίηση της αυθεντικότητάς τους και της γεωγραφικής τους προέλευσης τους καθώς επίσης και την αναζήτηση νέων βιοενεργών ενώσεων από φυσικά προϊόντα για την παραγωγή λειτουργικών τροφίμων ή την αντικατάσταση αντιοξειδωτικών παραγόντων στη βιομηχανία τροφίμων.