Ο Γιώργος Μπότσαρης έχει δίπλωμα από το Harper Adams University Collage (UK) και πτυχίο από το Manchester Metropolitan University (UK) στην Τεχνολογία Τροφίμων. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc από το University of London – Imperial Collage (UK) στη Διεύθυνση της Διατροφικής Αλυσίδας και κάτοχος Διδακτορικού PhD από το University of Nottingham (UK) στη Μικροβιολογία Τροφίμων. Είναι μέλος του IFST (Institute of Food Science and Technology), SGM (Society for General Microbiology) και SfAM (Society for Applied Microbiology). Διετέλεσε επισκέπτης Λέκτορας στην Κτηνιατρική Σχολή του University of Nottingham. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν νέους τρόπους ανίχνευσης βακτηρίων από το τροφικό σύμπλεγμα και από κλινικά δείγματα, τη μελέτη της δράσης των βακτηριοφάγων κατά ζωονοσογόνων βακτηρίων και μελέτες διατηρησιμότητας συμβατικών και λειτουργικών προϊόντων.