Results 1-20 of 31 (Search time: 0.014 seconds).

Issue DateTitleAuthor(s)
1Aug-2018Project websiteKyriakidis, Phaedon ; Lysandrou, Vasiliki ; Agapiou, Athos 
22018Newsletters Issue #2Kyriakidis, Phaedon ; Lysandrou, Vasiliki ; Agapiou, Athos 
32018Newsletters Issue #1Kyriakidis, Phaedon ; Lysandrou, Vasiliki ; Agapiou, Athos 
4Aug-2018Newsletters and flyersCharalambous, Andreas ; Moutsiou, Theodora ; Agapiou, Athos ; Kyriakidis, Phaedon ; Lysandrou, Vasiliki 
5Aug-2018Mass media online databaseCharalambous, Andreas ; Moutsiou, Theodora ; Agapiou, Athos ; Kyriakidis, Phaedon ; Lysandrou, Vasiliki 
6Aug-2018Mass media materialCharalambous, Andreas ; Moutsiou, Theodora ; Agapiou, Athos ; Kyriakidis, Phaedon ; Lysandrou, Vasiliki 
7Nov-2018D6.9 ATHENA’s printed brochureHadjimitsis, Diofantos G. ; Agapiou, Athos ; Lysandrou, Vasiliki ; Nisantzi, Argyro ; Themistocleous, Kyriacos ; Mettas, Christodoulos ; Evagorou, Evagoras G. ; Papoutsa, Christiana ; Christofe, Andreas ; Tzouvaras, Marios ; Lasaponara, Rosa ; Masini, Nicola ; Krauss, Thomas ; Schreier, Gunter 
8Nov-2018D6.8 - Report from the outreach activitiesHadjimitsis, Diofantos G. ; Evagorou, Evagoras G. ; Agapiou, Athos ; Lysandrou, Vasiliki ; Christofe, Andreas ; Themistocleous, Kyriacos ; Papoutsa, Christiana ; Mettas, Christodoulos ; Lasaponara, Rosa ; Masini, Nicola ; Krauss, Thomas ; Schreier, Gunter 
9Dec-2018D6.7 - WebinarsHadjimitsis, Diofantos G. ; Evagorou, Evagoras G. ; Mettas, Christodoulos ; Agapiou, Athos ; Lysandrou, Vasiliki ; Christofe, Andreas ; Tzouvaras, Marios ; Papoutsa, Christiana ; Nisantzi, Argyro ; Themistocleous, Kyriacos ; Lasaponara, Rosa ; Masini, Nicola ; Krauss, Thomas ; Schreier, Gunter 
10Nov-2018D6.6: 7 conference papersHadjimitsis, Diofantos G. ; Nisantzi, Argyro ; Themistocleous, Kyriacos ; Mettas, Christodoulos ; Evagorou, Evagoras G. ; Agapiou, Athos ; Lysandrou, Vasiliki ; Christofe, Andreas ; Tzouvaras, Marios ; Papoutsa, Christiana ; Loulli, Eleni ; Neocleous, Kyriacos ; Lasaponara, Rosa ; Masini, Nicola ; Krauss, Thomas ; Schreier, Gunter 
11Nov-2018D6.10 Mass media materialTzouvaras, Marios ; Nisantzi, Argyro ; Christofe, Andreas ; Evagorou, Evagoras G. ; Mettas, Christodoulos ; Themistocleous, Kyriacos ; Papoutsa, Christiana ; Lysandrou, Vasiliki ; Agapiou, Athos ; Lasaponara, Rosa ; Masini, Nicola ; Krauss, Thomas ; Schreier, Gunter 
12Feb-2016D6.1 ATHENA websiteHadjimitsis, Diofantos G. ; Agapiou, Athos ; Lysandrou, Vasiliki ; Schreier, Gunter ; Lasaponara, Rosa 
13Nov-2018D5.4 – International Network (RS and CH) web-siteHadjimitsis, Diofantos G. ; Lysandrou, Vasiliki ; Themistocleous, Kyriacos ; Tzouvaras, Marios ; Agapiou, Athos ; Christofe, Andreas ; Nisantzi, Argyro ; Mettas, Christodoulos ; Evagorou, Evagoras G. ; Papoutsa, Christiana ; Lasaponara, Rosa ; Masini, Nicola ; Krauss, Thomas ; Schreier, Gunter 
14Nov-2018D5.3 - Report from international promotion strategyHadjimitsis, Diofantos G. ; Evagorou, Evagoras G. ; Agapiou, Athos ; Lysandrou, Vasiliki ; Christofe, Andreas ; Themistocleous, Kyriacos ; Nisantzi, Argyro ; Papoutsa, Christiana ; Lasaponara, Rosa ; Masini, Nicola ; Krauss, Thomas ; Schreier, Gunter 
15Nov-2018D5.2 Report from the local promotion strategyHadjimitsis, Diofantos G. ; Agapiou, Athos ; Lysandrou, Vasiliki ; Christofe, Andreas ; Themistocleous, Kyriacos ; Mettas, Christodoulos ; Evagorou, Evagoras G. ; Nisantzi, Argyro ; Papoutsa, Christiana ; Lasaponara, Rosa ; Masini, Nicola ; Krauss, Thomas ; Schreier, Gunter 
16Nov-2018D5.1 LeafletsTzouvaras, Marios ; Agapiou, Athos ; Christofe, Andreas ; Lysandrou, Vasiliki ; Nisantzi, Argyro ; Mettas, Christodoulos ; Evagorou, Evagoras G. ; Papoutsa, Christiana ; Themistocleous, Kyriacos ; Neocleous, Kyriacos ; Hadjimitsis, Diofantos G. ; Lasaponara, Rosa ; Masini, Nicola ; Krauss, Thomas ; Schreier, Gunter 
17Nov-2018D4.9 Report from short term visitsChristofe, Andreas ; Lysandrou, Vasiliki ; Agapiou, Athos ; Nisantzi, Argyro ; Tzouvaras, Marios ; Mettas, Christodoulos ; Evagorou, Evagoras G. ; Papoutsa, Christiana ; Themistocleous, Kyriacos ; Hadjimitsis, Diofantos G. ; Lasaponara, Rosa ; Masini, Nicola ; Krauss, Thomas ; Schreier, Gunter 
18Nov-2018D4.8 Material virtual trainingHadjimitsis, Diofantos G. ; Nisantzi, Argyro ; Themistocleous, Kyriacos ; Mettas, Christodoulos ; Evagorou, Evagoras G. ; Agapiou, Athos ; Lysandrou, Vasiliki ; Papoutsa, Christiana ; Christofe, Andreas ; Tzouvaras, Marios ; Lasaponara, Rosa ; Masini, Nicola ; Krauss, Thomas ; Schreier, Gunter 
19Nov-2018D4.7 Material from 4th workshop - ATHENA: Remote Sensing and archaeology: future and expectationsHadjimitsis, Diofantos G. ; Evagorou, Evagoras G. ; Mettas, Christodoulos ; Agapiou, Athos ; Lysandrou, Vasiliki ; Christofe, Andreas ; Tzouvaras, Marios ; Papoutsa, Christiana ; Nisantzi, Argyro ; Themistocleous, Kyriacos ; Schreier, Gunter ; Krauss, Thomas ; Masini, Nicola 
20Apr-2018D4.6 Material from 3rd workshopHadjimitsis, Diofantos G. ; Christofe, Andreas ; Agapiou, Athos ; Lysandrou, Vasiliki ; Jaspersen, Verena