Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.14279/422
Title: Δημιουργία τρένου ή και τραμ στην Κύπρο
Authors: Παρτέλλα, Πόλα 
Keywords: Train;Rail transport
Advisor: Κυριακίδης, Χριστόφορος
Issue Date: 2011
Department: Department of Communication and Internet Studies
Faculty: Faculty of Communication and Media Studies
Abstract: Η παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο «Η δημιουργία τρένου ή και τραμ στην Κύπρο» εκπονήθηκε από την Πόλα Παρτέλλα, φοιτήτρια του Τμήματος ΕΣΔ του ΤΕΠΑΚ, υπό την επίβλεψη του Επίκουρου καθηγητή Χριστόφορου Κυριακίδη και ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2011.Το θέμα της συγκεκριμένης εργασίας πηγάζει μέσα από την «Τεχνολογία, Κουλτούρα και την Κοινωνία».Αφορμή της έρευνας αυτής, αποτέλεσε η ανακοίνωση για ένα διαγωνισμό που πραγματοποίησε το Τμήμα Δημοσίων 'Εργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και 'Εργων, το Νοέμβριο του 2009, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών και την τεχνοοικονομική μελέτη για την δημιουργία γραμμών μέσου σταθερής τροχιάς, διερευνώντας το θέμα των δημόσιων συγκοινωνιών μεταξύ των αστικών κέντρων της χώρας.Για την διεξαγωγή της έρευνας έπαιξαν καθοριστικό ρόλο οι δηλώσεις που έκανε η Υπουργός Συγκοινωνιών και 'Εργων κυρία Κοζάκου-Μαρκουλλή, για τα σχέδια που γίνονται σήμερα για την δημιουργία τρένου ή τραμ στην Κύπρο.Μέσα από την μελέτη αυτή, εξετάζεται εις βάθος το νέο μεταφορικό μέσο και γίνεται μια εντεταμένη προσπάθεια να ερμηνευτούν οι απόψεις και οι στάσεις του Κύπριου πολίτη για το μέσο αυτό, με κύριο σκοπό την παροχή βελτίωσης των σχεδίων που προτείνονται.Η μελέτη απαντά σε ερωτήματα όπως αν το μεταφορικό μέσο αυτό θα είναι αποδεκτό από τους πολίτες, κατά πόσο θα τους διευκολύνει ή θα τους δημιουργήσει προβλήματα στον τρόπο μεταφοράς τους, ποιες θα είναι οι συνέπειες της λειτουργίας του σε διάφορους τομείς (π.χ. οικονομικό), ή πως το φαντάζονται εσωτερικά, εξωτερικά και λειτουργικά.Το γεγονός ότι η πλειοψηφία του δείγματος της έρευνας, έχει χρησιμοποιήσει κάποιο μέσο σταθερής τροχιάς σε άλλες χώρες παίζει καθοριστικό ρόλο στις απόψεις τους για το πώς αναμένουν να είναι το μέσο αυτό στην Κύπρο.Στην προσπάθεια του ο ερευνητής να δώσει απαντήσεις στα ερευνητικά του ερωτήματα, πρόβηκε στην συλλογή δεδομένων μέσα από ποιοτικές μεθόδους και συγκεκριμένα μέσα από ημιδομημένες συνεντεύξεις 30 ατόμων όλων των ηλικιών από τους οποίους οι 14 ήταν άντρες και οι 16 γυναίκες.Στην συνέχεια ανάλυσε τα δεδομένα των συνεντεύξεων του διατυπώνοντας κάποιους ισχυρισμούς που αντιπροσωπεύουν και γενικεύουν τα δεδομένα της έρευνας του, τεκμηριώνοντας τα κάθε φορά με αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις.Για την πραγματοποίηση της ποιοτικής έρευνας αυτής, μελετήθηκαν αρκετά άρθρα και βιβλία ούτως ώστε να αποκτήσει ο ερευνητής κάποιες γνώσεις και να θέσει κάποια γερά θεμέλια πάνω στα οποία θα κτίσει την δική του έρευνα, εντοπίζοντας μάλιστα τα κενά που υπάρχουν στην βιβλιογραφία για το θέμα αυτό και που χρήζουν περεταίρω διερεύνηση.Με το πέρας της βιβλιογραφικής του επισκόπησης, έκανε την δική του κριτική για αυτή, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω μελέτη.Στην συνέχεια με βάση την βιβλιογραφική ανασκόπηση και τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων, ο ερευνητής παρουσίασε τα τελικά συμπεράσματα που συμπίπτουν με την διασταύρωση τους και τέλος παραθέτει τις δικές του εισηγήσεις για βελτίωση της κατάστασης.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.14279/422
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: Bachelors Thesis
Affiliation: Cyprus University of Technology 
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
ΠΑΡΤΕΛΛΑ ΠΟΛΑ.pdf4.34 MBAdobe PDFView/Open
CORE Recommender
Show full item record

Page view(s)

290
Last Week
0
Last month
1
checked on Dec 7, 2023

Download(s)

531
checked on Dec 7, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in KTISIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.