PublicationsResults 1-1 of 1 (Search time: 0.001 seconds).

Issue DateTitleAuthor(s)Journal
1Sep-2017Preliminary assessment of waste heat potential in major European industriesPanayiotou, Gregoris ; Bianchi, Giuseppe ; Georgiou, Giorgos S. ; Aresti, Lazaros ; Argyrou, Maria C. ; Agathokleous, Rafaela ; Tsamos, Konstantinos M. ; Tassou, Savvas A. ; Florides, Georgios A. ; Kalogirou, Soteris A. ; Christodoulides, Paul Energy Procedia