Researcher Profile Statistics: Song, Weihua

From:   ever     To:   now     Change date range
 
Geo Map
Region #
EU - Europe 148
AS - Asia, other 60
Total 208
Country #
FI - Finland 96
DE - Germany 48
CN - China 39
SG - Singapore 12
JP - Japan 6
FR - France 4
HK - Hong Kong 2
KH - Cambodia 1
Total 208
City #
Shenzhen 3
Chongqing 2
Shanghai 2
Shibuya 2
Baoshan 1
Bozhou 1
Dongguan 1
Guangzhou 1
Nanjing 1
Phnom Penh 1
other 193
Total 208


Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Tot
2019 00 0000 025150 1752 145
2020 1449 0000 0000 00 63
Ever 208