Researcher Profile Statistics: Ioannou, Marianna

From:   ever     To:   now     Change date range
 
Geo Map
Region #
EU - Europe 192
AS - Asia, other 98
Total 290
Country #
FR - France 98
CN - China 97
DE - Germany 47
NL - Netherlands 47
JP - Japan 1
Total 290
City #
Guangzhou 5
Beijing 3
Kunming 3
Hangzhou 2
Hefei 2
Yantai 2
Chengdu 1
Chongqing 1
Dayingzicun 1
Fuzhou 1
other 269
Total 290


Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Tot
2019 00 0000 16105660 130 290
Ever 290