Δοκιγλώ (Dokiglo): Δοκιμασίες Ικανότητας Γλώσσας


Project title
Δοκιγλώ (Dokiglo): Δοκιμασίες Ικανότητας Γλώσσας
Status
On going Project
Start date
01-01-2021
Expected Completion
31-12-2023
 
Abstract
The research programme aims at identifying linguistic behaviours in typically developing children. The philosophy of this project lies in Evidence-Based Testing