Κατηγοριοποίηση κτηρίων στην Κύπρο με βάση την ενεργιακή τους απόδοση


Project title
Κατηγοριοποίηση κτηρίων στην Κύπρο με βάση την ενεργιακή τους απόδοση
Code
BUILD
Project Coordinator
Start date
01-12-2008
Expected Completion
30-05-2010
 
Keyword(s)
Κατανάλωσης ενέργειας
Θερμομόνωση