Ταυτοποίηση και Χαρτογράφηση των κυστογόνων νηματοδών της πατάτας στην Κύπρο και αξιοποίηση ανθεκτικών ποικιλιών στην αντιμετώπιση του προβλήματος


Project title
Ταυτοποίηση και Χαρτογράφηση των κυστογόνων νηματοδών της πατάτας στην Κύπρο και αξιοποίηση ανθεκτικών ποικιλιών στην αντιμετώπιση του προβλήματος
Code
POTATO
Project Coordinator
Start date
29-12-2008
Expected Completion
28-12-2011