Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Τεχνολογίας Καταστροφής των Οξειδίων Θείου (Sox) και Αζώτου (Nox) που εκπέμπονται από πλοία


Project title
Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Τεχνολογίας Καταστροφής των Οξειδίων Θείου (Sox) και Αζώτου (Nox) που εκπέμπονται από πλοία
Project Coordinator
Start date
15-01-2009
Expected Completion
14-01-2011