Συμπαραγωγή επεξεργασμένου νερού και ανανεώσιμης ενέργειας από απόβλητα χρησιμοποιώντας μακροάλγη


Project title
Συμπαραγωγή επεξεργασμένου νερού και ανανεώσιμης ενέργειας από απόβλητα χρησιμοποιώντας μακροάλγη
Code
Μακροάλγη
Project Coordinator
Start date
01-06-2012
Expected Completion
30-11-2014