Αποκεντρωμένη διαχείριση βιοαποβλήτων και αξιοποίηση τους με χρήση εναλλακτικών και καινοτόμων συστημάτων επεξεργασίας


Project title
Αποκεντρωμένη διαχείριση βιοαποβλήτων και αξιοποίηση τους με χρήση εναλλακτικών και καινοτόμων συστημάτων επεξεργασίας
Code
ΒΙΟΜΑ
Project Coordinator