Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, Σχολή Χρηματοοικονομικών και Διοίκησης, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Organization name
Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, Σχολή Χρηματοοικονομικών και Διοίκησης, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου