Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, Σχολή Καλώς και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Τεχνολογικό Πανπιεστήμιο Κύπρου

Organization name
Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, Σχολή Καλώς και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Τεχνολογικό Πανπιεστήμιο Κύπρου