Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας,Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Organization name
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας,Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.