Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Organization name
Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου