Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής,Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Organization name
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής,Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.