Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας,Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Organization name
Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας,Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου