Institute of Applied Biosciences (INAB)

Organization name
Institute of Applied Biosciences (INAB)


Results 1-2 of 2 (Search time: 0.001 seconds).

Issue DateTitleAuthor(s)Journal
1Aug-2023The transmittable through stinging microbiota differs between honeybees and wasps: a potentially greater microbial risk of the wasp sting for humansGkitsaki, Ioanna ; Papachristoforou, Alexandros ; Michailidou, Sofia ; Karamvalis, Nikolaos ; Iliadis, Ioannis ; Graikini, Dimitra ; Sakarikou, Christina ; Tsoukis, Evangelos ; Argyriou, Anagnostis ; Giaouris, Efstathios International microbiology 
21-Jan-2020Comprehensive approaches reveal key transcripts and metabolites highlighting metabolic diversity among three oriental tobacco varietiesTsaballa, Aphrodite ; Sarrou, Eirini ; Xanthopoulou, Aliki ; Tsaliki, Eleni ; Kissoudis, Christos ; Karagiannis, Evangelos ; Michailidis, Michail ; Martens, Stefan ; Sperdouli, Elektra ; Hilioti, Zoe ; Fotopoulos, Vasileios ; Nianiou-Obeidat, Irini ; Tsaftaris, Athanasios ; Madesis, Panagiotis ; Kalivas, Apostolos ; Ganopoulos, Ioannis Industrial Crops and Products