Browsing by Authors Koutinas, Apostolis A.

Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
15-Aug-2016Actinobacillus succinogenes: Advances on succinic acid production and prospects for development of integrated biorefineriesPateraki, Chrysanthi ; Patsalou,  Maria ; Vlysidis, Anestis ; Kopsahelis, Nikolaos ; Webb, Colin ; Koutinas, Apostolis A. ; Koutinas, Michalis 
5-Mar-2019Biodegradation and toxicity of emerging contaminants: Isolation of an exopolysaccharide-producing Sphingomonas sp. for ionic liquids bioremediationKoutinas, Michalis ; Vasquez Christodoulou, Marlen ; Nicolaou, Euthimia ; Pashali, Petros ; Kyriakou, Eleni ; Loizou, Elena ; Papadaki, Aikaterini ; Koutinas, Apostolis A. ; Vyrides, Ioannis 
Sep-2017Biotechnological production of fumaric acid: The effect of morphology of Rhizopus arrhizus NRRL 2582Papadaki, Aikaterini ; Androutsopoulos, Nikolaos ; Patsalou,  Maria ; Koutinas, Michalis ; Kopsahelis, Nikolaos ; De Castro, Aline Machado ; Papanikolaou, Seraphim ; Koutinas, Apostolis A. 
2018Compost stream as a potential biomass for humic acid production: Focus on compost seasonal and geographical variabilityNegro, Viviana ; Montoneri, Enzo ; Negre, Michéle ; Fabbri, Gloria ; Boero, Valter ; Solaro, Simone ; Antonini, Massimiliano ; Koutinas, Apostolis A. ; Koutinas, Michalis ; Vlysidis, Anestis ; Konstantinidis, Viktoras ; Mainero, Davide 
Aug-2014Food waste and byproduct valorization through bio-processing: Opportunities and challengesTuron, Xavier ; Venus, Joachim ; Arshadi, Mehrdad ; Koutinas, Michalis ; Lin, Carol Sze Ki ; Koutinas, Apostolis A. 
1-Dec-2022Integrated chemical and biochemical technology to produce biogas with a reduced ammonia content from municipal biowaste. Validating lab-scale research in a real operational environmentMontoneri, Enzo ; Koutinas, Michalis ; Padoan, Elio ; Negro, Viviana ; Licignano, Carlo ; Leone, Stefano ; Photiou, Panagiota ; Kallis, Michalis ; Vyrides, Ioannis ; Liendo, Freddy ; Negre, Michéle ; Solaro, Simone ; Antonini, Massimiliano ; Mainero, Davide ; Vlysidis, Anestis ; Konstantinidis, Viktoras ; Ladakis, Dimitrios ; Maina, Sofia ; Koutinas, Apostolis A. 
1-Dec-2022Redefining the Use of Vinification Waste By-Products in Broiler DietsGiamouri, Elisavet ; Mavrommatis, Alexandros ; Simitzis, Panagiotis E ; Mitsiopoulou, Christina ; Haroutounian, Serkos A. ; Koutinas, Apostolis A. ; Pappas, Athanasios C. ; Tsiplakou, Eleni