Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8905
Title: Νανομηχανικός και νανοτριβολογικός χαρακτηρισμός υλικών ενδοστεφανιαίας πρόθεσης
Authors: Κύρκου, Μαρία 
Keywords: Ενδοστεφανιαία πρόθεση;Νανομηχανική;Μικροσκοπία ατομικής δύναμης;Μικροσκοπία ηλεκτρονικής σάρωσης;Λεπτά υμένια;Άμορφος άνθρακας
Advisor: Κωνσταντινίδης, Γιώργος
Καπνίσης, Κωνσταντίνος
Issue Date: 2016
Publisher: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Η παρούσα πτυχιακή ασχολείται με τα καρδιαγγειακά εμφυτεύματα (stents) τα οποία τοποθετούνται σε αρτηρίες για αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου. Η στεφανιαία νόσος δημιουργεί στενώσεις των αρτηριών, οι οποίες προκαλούνται κυρίως από τον τρόπο ζωής, από υψηλές συγκεντρώσεις χοληστερίνης, από υψηλή αρτηριακή πίεση και από κληρονομικούς παράγοντες. Η στεφανιαία νόσος οφείλεται στη δημιουργία αθηρωματικής πλάκας στο εσωτερικό των αρτηριών, προκαλώντας μείωση της ροής αίματος στο μυοκάρδιο και εμποδίζοντας την ομαλή λειτουργία της καρδιάς. Τα καρδιαγγειακά εμφυτεύματα αποτελούν τον πιο άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης της νόσου. Η διαδικασία τοποθέτησης της ενδοστεφανιαίας πρόθεσης ονομάζεται αγγειοπλαστική, κατά την οποία το stent οδηγείται στο σημείο στένωσης με τη χρήση ενός καθετήρα και με τη βοήθεια ενός μπαλονιού διαστέλλεται στο μέγεθος της αρτηρίας, αποκαθιστώντας την ομαλή ροή αίματος προς το μυοκάρδιο. Σκοπός της πτυχιακής είναι η μελέτη των νανομηχανικών και νανοτριβολογικών ιδιοτήτων των μεταλλικών υλικών, ανοξείδωτου χάλυβα, τιτανίου και νιόβιου που χρησιμοποιούνται για κατασκευή των stent. Τα υλικά μελετήθηκαν ως προς τις νανομηχανικές και νανοτριβολογικές τους ιδιότητες με τη χρήση της συσκευής νανοδιείσδυσης, από την οποία εξήχθησαν η σκληρότητα, το μέτρο ελαστικότητας και ο συντελεστής τριβής. Επιπλέον, τα υλικά μελετήθηκαν ως προς τις μορφολογικές τους ιδιότητες, με τη χρήση μικροσκοπίου ατομικής δύναμης το οποίο έδωσε την τοπογραφία των επιφανειών καθώς και την τραχύτητα τους, με τη χρήση του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης και της τεχνικής ανακλαστικότητας ακτινών Χ. Στη συνέχεια τα τρία υλικά επιστρώθηκαν μέσω χημικής εναπόθεσης ατμών με άμορφο άνθρακα, με σκοπό τη βελτίωση των νανοτριβολογικών ιδιοτήτων των υλικών που τα καθιστά καταλληλότερα για την εφαρμογή τους σε επικαλυπτόμενα stents. Δεδομένου ότι τα καρδιαγγειακά εμφυτεύματα χρησιμοποιούνται ευρέως στον τομέα της ιατρικής, η πειραματική διαδικασία που ακολουθήθηκε στα πλαίσια της παρούσας πτυχιακής σε μια προσπάθεια κατανόησης και βελτίωσης των νανομηχανικών ιδιοτήτων τους είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για μελέτη καινούριων υποσχόμενων υλικών σε χρήση ιατρικών εφαρμογών.
Description: This thesis deals with cardiovascular implants (stents) which are placed into arteries for the treatment of coronary artery disease. Coronary heart disease causes constrictions of the arteries mainly due to smoking, high concentrations of cholesterol and high blood pressure. Coronary heart disease is a result of plaque buildup in coronary arteries, causing reduced blood flow to the heart muscle and preventing the smooth function of the heart. Cardiovascular implants are the most direct and effective way to confront the disease. The placement procedure is called angioplasty, during which the stent is driven into the constriction using a catheter with a balloon mounted stent. The balloon expands to the size of the artery, facilitating blood flow to the myocardium. The purpose of this thesis is the study of the nanomechanical and nanotribological properties of three of the metallic materials, commonly used for the fabrication of stents: stainless steel, titanium and niobium. These materials were tested for their nanomechanical and nanotribological properties using an instrumented indentation platform, from which the hardness, elastic modulus and coefficient of friction have been extracted. Furthermore, the materials were examined for their morphological and topographical characteristics, using an atomic force microscope and a scan electron microscope, respectively. Subsequently the three metallic surfaces were coated with hydrogenated amorphous carbon using a plasma-enhanced chemical vapor deposition system in an attempt to improve the nanotribological response of the materials in cases where overlapping stents occur. Given the widespread use of cardiovascular implants in medicine, the experimental procedure employed in this project attempting to understand and optimize the nanomechanical and nanotribological response of overlapping stents is of particular interest for the development of new and improved materials systems for use in medical applications.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8905
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
ΠτυχιακήΜΚ.pdf4.95 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

110
Last Week
1
Last month
3
checked on Aug 18, 2019

Download(s)

302
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.