Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8875
Title: Ηλεκτρικό Όχημα Ανώμαλου Εδάφους
Authors: Κτωρή, Αντρέας 
Καράντωνας, Κυριάκος 
Χαραλάμπους, Κυριάκος 
Keywords: DC/DC;PWM;Triangular pulse;Κύκλωμα ελέγχου PSIM
Advisor: Μαρούχος, Χρίστος
Issue Date: 2016
Publisher: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Πηγαίνοντας πίσω στον χρόνο ευκολα μπορεί να αναληφθεί κανείς ότι το θέμα των μεταφορών ήταν κάτι που δυσκόλευε την ζωή των ανθρώπων, κάτι το οποίο τους ώθησε να στραφουν προς αυτό το τομέα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την κατασκευή του πρώτου ατμοκίνητου οχήματος, ακολουθως ηλεκτρικου και τελικά την κατασκευή οχημάτων με καυσιμα τα οποία χρησιμοποιουνται κατά κόρον την σημερινή εποχή. Στις μέρες μας βλέπουμε ότι επανέρχεται στο προσκήνιο το ηλεκτρικό όχημα κάτι το οποίο μας ώθησε στην κατασκευή ενός ηλεκτρικου οχήματος. Η μελέτη θα εξετάσει τη χρησιμότητα ενός ηλεκτρικου οχήματος ανώμαλου εδάφους σε ότι αφορά το θέμα των μεταφορών. Ο στόχος θα επιτευχθεί με τη χρήση δυο ηλεκτροκινητήρων 36Vdc /500W έκαστος, έξι μπαταρίες των 12 V και την κατάλληλη μηχανολογική κατασκευή. Ο σκοπός της σχεδίασης του θα είναι η αυξηση των επιλογών στην αγορά, η φιλικότητα προς το περιβάλλον αλλά και η μείωση του κόστους αγοράς. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του θα είναι τέτοια ουτως ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά τραυματιών μέσα από δυσβατες περιοχές αλλά και για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων εργασιών, δηλαδή μεταφορά υλικών για οικοδομές, για γεωργικές εργασίες καθώς και μεταφορά αντικειμένων οικιακής χρήσεως (π.χ φιάλες υγραερίου καθώς και καθημερινό οικιακό ψώνισμα). Το βασικό σχέδιο του οχήματος το οποίο είναι 1,20m* 90cm (μήκος * πλάτος), θα είναι η κίνηση σε τέσσερις τροχους με δυνατότητα ελέγχου ταχυτητας με μέγιστη τα 5 Km/h, η μεταφορά βάρους μέχρι 200kg καθώς και η επιλογή κατευθυνσης (αριστερά, δεξιά και όπισθεν) τα οποία θα επιτυγχάνονται εξ'επαφής με δυο χειροκίνητους μοχλους στο πίσω μέρος του οχήματος. Για τη διεκπεραίωση της εργασίας υπήρξαν τέσσερα στάδια. Το πρώτο στάδιο περιελάμβανε τη μελέτη και σχεδιασμό των κυκλωμάτων, το δευτερο την προσομοίωση των κυκλωμάτων σε εξειδικευμένα λογισμικά προγράμματα (PSIM,CROCODILE,PSPICE), το τρίτο στάδιο αφορουσε στην κατασκευή και την επαλήθευση της λειτουργίας των κυκλωμάτων και το τέταρτο την τοποθέτηση και την συνδεση των κυκλωμάτων στο όχημα. Συμφωνα με τα ποίο πάνω ο βασικός στόχος επιτευχθηκε αφου το ηλεκτρικό όχημα κατά την τελική δοκιμή του πληρουσε όλες τις προδιαγραφές και τις λειτουργίες οι οποίες προκαθορίστηκαν στην αρχή της μελέτης.
Description: Looking back in time one can see that the issue of transportation has always been troublesome and something that made people's life difficult. This was what ignited people's interest and they started searching for ways to improve the way they move from one place to another. This interest resulted in the construction of the first electrical vehicle, and finally in the construction of vehicles running with fuels which are mainly used today as well. Nowadays, we can see that the electrical vehicle is again in the limelight, something which urged us to construct a vehicle moving on electric power. The current study will examine the usefulness of an electrical vehicle on a rough ground when transporting items and goods. The objective will be accomplished with the use of two electrical motors/engines of 36Vdc/500W each, six 12V batteries and the appropriate mechanical construction. The aim of its designing will be to increase the number of market choices, to make it environmentally friendly and to reduce cost. The designing and the implementation of such a vehicle will aim to the transport of the injured and wounded in rutty and rough grounds but also to the realization of specific tasks, such as the transport of constructing materials, agricultural purposes and the transport of domestic goods as well ( e.g. LPG bottles, groceries etc.) The basic design of the vehicle which is 1,20m* 90cm (length*width), will be four wheels drive with the ability to control speed at 5 Km/h, to transports items up to 250kg as well as to include a steering option (left, right, forward and reverse) which will accelerate manually using two steering sticks at the back of the vehicle. There were for stages in the completeness of the project. The first stage included the study and the designing of the circuits, the second deal with the simulation of the circuits on specialized software (PSIM, CROCODILE, PSPICE) , the third stage handled the construction and operating the circuits and the fourth one processed the placement and the connection of the circuits on the vehicle. According to all above the main objective has been achieved since the electric vehicle during the final test was fulfilled all the specifications and functions for which constructed.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8875
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Ktwri_Karantonas_Charalambous.pdf1.95 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

79
Last Week
1
Last month
3
checked on Jun 12, 2019

Download(s)

42
checked on Jun 12, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.