Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8219
Title: Η επίδραση της υδατικής καταπόνησης στα φυτά λεβάντας και φασκόμηλου και η χρήση των αιθέριων ελαιών τους έναντι του Tetranychus Urticae
Authors: Λαουτάρη, Σωτηρούλλα 
Keywords: Lavender (Lavandula angustifolia);Sage (Salvia officinalis);Essential oils;Water stress;Two- spotted spider mite (Tetranychus urticae)
Advisor: Τζωρτζάκης, Νικόλαος
Σταυρινίδης, Μενέλαος
Issue Date: 2015
Publisher: Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Cyprus in recent years has been facing a serious water scarcity problem. According to the Water Development Department of Cyprus, the annual rainfall of Cyprus and the flow of water to the dams in 2013-2014 was the lowest of the last 20 years. Water scarcity causes various adverse effects on the environment, and consequently in agriculture. Farmers often use supplemental irrigation if rainfall does not cover their needs, resulting in a substantial increase of production costs. The current study investigated the effect of water stress on the growth and essential oil quality of lavender (Lavandula angustifolia) and sage (Salvia officinalis) plants. In addition, the toxicity of essential oils to the two spotted spider mite (Tetranychus urticae) was evaluated. The plants of lavender and sage were grown in the Hydroponic Greenhouse of the Cyprus University of Technology in Limassol, under normal irrigation (no stress), medium and intense water stress. Measurements of plant growth parameters were carried out, including plant height, number and length of leaves, the number and thickness of stems, fresh and dry weight of the plant, as well as the concentration of phenols, chlorophyll a and b, total chlorophylls and the amount of essential oils hydrodistilled from plants. In general, plants under water stress, despite having degraded appearance, showed a better quality and yield of essential oils with higher concentrations of antioxidants (phenolic) substances. Essential oils from lavender plants under medium water stress caused significantly higher mortality to T. urticae females, than oils from plants under regular irrigation. Essential oils from sage plants under water stress caused similar mortality to T. urticae as plants under regular irrigation. The results of the study suggest that plant essential oils provide an alternative to chemical acaricides, for the management of T. urticae populations. Further experimental studies need to evaluate the toxicity of essential oils of additional plants to T. urticae, as well as their effectiveness under field conditions.
Description: Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια έρχεται αντιμέτωπη με ένα θέμα το οποίο μπορούμε να πούμε ότι ανέκαθεν απασχολούσε την Κύπρο, την χαμηλή ετήσια βροχόπτωση. Σύμφωνα με τo Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Κύπρου, η ετήσια βροχόπτωση της Κύπρου καθώς και η εισροή νερού στα φράγματα του χρόνου που πέρασε ήταν τα χαμηλότερα των τελευταίων 20 χρόνων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα διάφορες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως φυσικά και στην γεωργία. Οι παραγωγοί συχνά προβληματίζονται για την άρδευση των καλλιεργειών τους, εφόσον η βροχόπτωση δεν καλύπτει τις ανάγκες τους, καταφεύγοντας έτσι στην συνεχή άρδευση, γεγονός το οποίο συνεπάγεται σημαντική χρηματική δαπάνη. Η παρούσα πειραματική μελέτη αναφέρεται στην υδατική καταπόνηση των φυτών λεβάντας (Lavandula angustifolia) και φασκόμηλου (Salvia officinalis), στην εκτίμηση της ποιότητας των αιθέριων ελαίων τους αλλά και στην ενδεχόμενη χρήση τους κατά του δίστικτου (κοινού) τετράνυχου (Tetranychus urticae). Τα φυτά λεβάντας και φασκόμηλου αναπτύχθηκαν στο Πρότυπο Θερμοκήπιο Υδροπονικών Καλλιεργειών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λεμεσό, κάτω από κανονική άρδευση, μέτρια και έντονη υδατική καταπόνηση. Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις διαφόρων παραμέτρων όσον αφορά την μορφολογία και ανατομία των φυτών όπως: το ύψος των φυτών, ο αριθμός και το μήκος των φύλλων, ο αριθμός και το πάχος των στελεχών, το νωπό και ξηρό βάρος των φυτών καθώς επίσης η συγκέντρωση των φαινολών, της χλωροφύλλης α, β και των ολικών χλωροφυλλών αλλά και η ποσότητα των αιθέριων ελαίων που αποστάχθηκαν από τα φυτά. Γενικώς παρατηρήθηκε ότι τα φυτά με υδατική καταπόνηση παρόλο που είχαν υποβαθμισμένη εμφάνιση, εντούτοις, παρουσίασαν καλύτερη ποιότητα και απόδοση αιθέριων ελαίων με υψηλότερες συγκεντρώσεις αντιοξειδωτικών (φαινολικών) ουσιών. Στη συνέχεια διερευνήθηκε η επίδραση αιθερίων ελαίων από τις τρεις μεταχειρίσεις στη θνησιμότητα θηλυκών του Τ. urticae. Tα αιθέρια έλαια από φυτά λεβάντας υπό μέτρια υδατική καταπόνηση προκάλεσαν μεγαλύτερη θνησιμότητα στα άτομα του δίστικτου τετράνυχου, ενώ στο φασκόμηλο μεγαλύτερη θνησιμότητα προκάλεσαν τα αιθέρια έλαια των φυτών υπό έντονη υδατική καταπόνηση. Φαίνεται ότι τα αιθέρια έλαια από φυτά με υδατική καταπόνηση, αναλόγως του είδους, μπορούν να αποτελέσουν μια εναλλακτική λύση στα χημικά ακαρεοκτόνα, προσφέροντας εναλλακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση ανθεκτικών πληθυσμών του T. urticae στην Κύπρο. Βέβαια, χρειάζεται να γίνουν περαιτέρω πειραματικές μελέτες για να αποδειχθεί η δράση αλλά και η εφαρμογή των φυσικών ακαρεοκτόνων στις καλλιέργειες της Κύπρου.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8219
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
ΛΑΟΥΤΑΡΗ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ gr.pdf289.03 kBAdobe PDFView/Open
ΛΑΟΥΤΑΡΗ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ en.pdf255.09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

120
Last Week
4
Last month
8
checked on Aug 22, 2019

Download(s)

34
checked on Aug 22, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.