Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/5475
Title: Χρήση εντομοπαθογόνων νηματωδών για τη βιολογική αντιμετώπιση των λεπιδοπτέρων εχθρών του λάχανου
Authors: Χριστοδούλου, Θεογνωσία 
Keywords: Τemperature;Cabbage
Advisor: Σταυρινίδης, Μενέλαος
Χριστοφόρου, Μιχαλάκης
Issue Date: 2012
Publisher: Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Cabbage (Brassica oleracea L.) is a year-round vegetable crop cultivated in Cyprus. One of the most important problems in the production of cabbage is the quantitative and qualitative damage caused to the edible part of the plant (head) by lepidopteran larvae in the families Pieridae and Noctuidae (Pieris brassicae, P. rapae, Spodoptera littoralis, and S exigua). In this dissertation, we contacted a field experiment to evaluate the effectiveness of the Entomopathogenic nematode (EPN), Steinernema carpocapsae+ hydrate buffer Biorend R, using three different doses and water as a control, against lepidopterous pests of cabbage. The effectiveness of the insecticide application was based on the percentage of marketable cabbage heads at harvest using a scale from 0 to 5 were 0 are the non-infected plants and 5 are the infected plants. Cabbage heads were scored as 4 and 5 which indicate that all cabbage heads were unmarketable. The field experiment showed that EPN’s can not be effective as biocontrol agents against lepidopterous pests of cabbage under the summer climate conditions in Cyprus, even though precautionary measures where taken to keep the nematodes moist (applications late in the afternoon and use of the hydrate buffer Biorent R). EPN’s where found alive and active in the soil around each plant two months after the last treatment, indicating that EPN’s could be used as biocontrol agents against soil insect pests.
Description: Το σοβαρότερο εντομολογικό πρόβλημα της καλλιέργειας του λάχανου (Brassica oleracea L) στην Κύπρο, είναι οι ποσοτικές και ποιοτικές ζημιές που προκαλούνται από τις προνύμφες των λεπιδοπτέρων Pieris brassicae, P. rapae, Spodoptera littoralis και S. exigua, στο εδώδιμο κυρίως μέρος του φυτού, τις κεφαλές. Στην παρούσα εργασία αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητα των εντομοπαθογόνων νηματωδών (ΕΠΝ) του είδους Steinernema carpocapsae σε συνδυασμό με το ενυδατικό διάλυμα Βiorend R σε τρείς διαφορετικές δόσεις και ένα αψέκαστο μάρτυρα, σε καλλιέργεια λάχανου στον αγρό. Κριτήριο της αποτελεσματικότητας ήταν ο βαθμός προσβολής, εκφραζόμενος σε ποσοστό (%) των φαγωμένων φύλλων από τις προνύμφες των λεπιδοπτέρων. Το ποσοστό προσβολής των φαγωμένων φύλλων, υπολογίστηκε βάση κλίμακας από 0 μέχρι 5, όπου 0 είναι τα απρόσβλητα φυτά και 5 τα τελείως προσβεβλημένα. Οι κεφαλές των λαχάνων παρουσίασαν βαθμό προσβολής από 4 έως 5, τόσο στις 3 δόσεις με ΕΠΝς όσο και στον αψέκαστο μάρτυρα, γεγονός που τις καθιστούσε μη εμπορεύσιμες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ΕΠΝ δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βιολογική αντιμετώπιση των λεπιδοπτέρων εχθρών του λαχάνου κατά την καλοκαιρινή περίοδο στην Κύπρο, όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, παρά τα απαραίτητα μέτρα που λήφθηκαν, όπως η εφαρμογή των ΕΠΝ αργά το απόγευμα και η χρήση του ενυδατικού Biorend R για να αποφευχθεί η γρήγορη αφυδάτωση των νηματωδών. Θετικό αποτέλεσμα της έρευνας ήταν η παρατήρηση μεγάλου αριθμού ζωντανών ΕΠΝ στο έδαφος και στις τρείς επεμβάσεις με το πέρας του πειράματος στα σημεία εφαρμογής, δεικνύοντας τον υψηλό βαθμό επιβίωσης των ΕΠΝ υπό τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού. Στις επεμβάσεις με μισή δόση ΕΠΝ καταμετρήθηκαν ~1000 J/κιλό εδάφους, στην κανονική δόση ~4000 J/κιλό εδάφους και στην ενάμιση δόση ~7000 J/κιλό εδάφους. Συμπεραίνω, ότι οι ΕΠΝ πιθανόν να είναι αποτελεσματικοί εναντίον εντόμων που διαβιούν στο έδαφος αλλά όχι στο φύλλωμα, λόγω των ηπιότερων θερμοκρασιών του εδάφους και της μειωμένης υπεριώδους ακτινοβολίας.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/5475
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Θεογνωσία..[1].pdf232.55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

86
Last Week
0
Last month
3
checked on Aug 18, 2019

Download(s)

22
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.