Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/5410
Title: Η χρήση του διαδικτύου στην Κύπρο
Authors: Αντρούλα Χατζηπετρή, Αντρούλα 
Keywords: Διαδίκτυο
Advisor: Λαγός, Ανδρέας
Issue Date: 2011
Publisher: Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Επικοινωνίας, Cyprus University of Technology
Abstract: Η Πτυχιακή αυτή διατριβή διεκπεραιώθηκε για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Πτυχίου στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του ΤΕΠΑΚ. Η διατριβή αυτή έχει ως θέμα την χρήση του Διαδικτύου στην Κύπρο. Η διατριβή χωρίζεται σε δύο μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό. Στο θεωρητικό μέρος μπορείτε να βρείτε στοιχεία που αφορούν το Διαδίκτυο: τι είναι, ιστορική ανασκόπηση. Επιπλέον μπορείτε να ενημερωθείτε για την γεωγραφία και πολιτική του Διαδικτύου, τα κοινωνικά δίκτυα, και τις συνέπειες που επιφέρει αρνητικές ή θετικές, με βάση τις απόψεις άλλων μελετητών. Παράλληλα στη διατριβή αυτή μελετάω την χρήση του Διαδικτύου και επικεντρώνομαι στα δεδομένα του Κυπριακού πληθυσμού. Αναρωτηθήκατε ποτέ πως οι υπόλοιποι Κύπριοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, και αν το χρησιμοποιούν; Βέβαια για να είναι ορθολογικά σωστά αυτά που καταγράφω για την χρήση του Διαδικτύου από τους Κύπριους, η διατριβή μου περιλαμβάνει ερευνητικό μέρος. Δηλαδή έχω δημιουργήσει ερωτηματολόγια, τα οποία, έχουν δοθεί σε Κύπριους πολίτες, για την μελέτη της χρήσης του Διαδικτύου. Ειδικότερα η έρευνα μου επικεντρώθηκε στα κοινωνικά δίκτυα και το δίκτυο Facebook. Στην διατριβή που ακολουθεί παραθέτω τα αποτελέσματα της έρευνας μου, με πλήρη ανάλυση και σύγκριση. Δίνοντας αυτή την ευκαιρία στους αναγνώστες μου, πιστεύω ότι θα μπορέσουν να προβούν στα δικά τους συμπεράσματα και να αναλογιστούν τις συνέπειες που μπορεί να επιφέρει η χρήση του. Αυτό φυσικά κάνει και την διατριβή μου σημαντική. Κλείνοντας, κατά την άποψη μου είναι απαραίτητο να μάθουμε ποια είναι τα οφέλη και ποιοι οι κίνδυνοι του να ζούμε τη ζωή μας μέσω του Διαδικτύου. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να έχουμε μια αμυδρή ιδέα του τι μπορεί να συμβεί με το Διαδίκτυο, αλλά και του τι μπορεί να συμβεί και σε μας, ενώ ζούμε μέσω αυτού. Προφανώς θα χρειαστεί να προωθήσουμε μια συμβιωτική σχέση, αφήνοντας το να συνεισφέρει τις θαυμαστές ικανότητες του μόνο. Να παρέχει δηλαδή, αστρονομικές ποσότητες πληροφοριών, να μας συνδέει με άλλους, να μας δίνει την δυνατότητα να παρατηρούμε μακρινά μέρη, και να μας επιτρέπει να πειραματιζόμαστε ακίνδυνα με άλλους κόσμους και άλλους εαυτούς. Βέβαια αυτό έγκειται από την κρίση του κάθε ενός και φυσικά οι επιπτώσεις που θα έχει κάποιος, εξαρτιόνται πάντοτε από τον τρόπο που χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο.
Description: This dissertation has dealt for the accomplishment of the Bachelor’s requirements in the faculty of Multimedia and Graphic Arts of CUT (Cyprus University of Technology). This dissertation has as a subject the use of Internet in Cyprus. The dissertation is divided in two parts: theoretical and research. The theoretical part of the dissertation you can find elements which concern Internet. Such as a historical review. Furthermore, you can be informed for the Internet’s geography and policy, the social networks and the consequences (positives or negatives) based on views of other scholars. Also, in this dissertation I study the use of Internet and concentrating on data of Cypriot population. Have you ever wondered how the rest Cypriots use the internet and if they use it? Of course, in order to be the arguments of my dissertation nationally correct, my dissertation includes a research part. For instance, I have created questionnaires which were given to Cypriots, that are concerned with the use of Internet. Specifically, my research has been concentrated on the Social networks and especially on Facebook network. In the following dissertation I quote the results of my research, with complete analysis. By giving this opportunity to my readers, I believe that they can have their own conclusions and concern the consequences that the use of Internet can induce. This of course makes my dissertation more important. In conclusion, I believe it is necessary we should learn which are the benefits and wich are the dangers are caused by living our life’s through Internet. Only then we can have an idea of what may happen with the use of Internet and what can happen to us, while we live through it. Obviously we should be offered its capabilities and not its negatives effects. For example to provide astronomical quantities of information, connection with other people, the possibility to observe distant places and allow us to experiment safely with other worlds(cultures) and other humans. Of course, this depends on the discretion of each and the effects someone can have depend always on the way he or she use the Internet.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/5410
http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/5410
http://hdl.handle.net/10488/5410
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
AntroulaChatzipetri(teliko).pdf1.97 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 50

132
Last Week
0
Last month
14
checked on Jun 12, 2019

Download(s) 50

122
checked on Jun 12, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.