Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/5390
Title: Σχεδιασμός οδοστρωμάτων: σύγκριση μεθόδων διαστασιολόγησης
Authors: Παναγιώτου, Κυριακή 
Keywords: Σχεδιασμός Οδοστρωμάτων
Advisor: Οικονομίδης, Ιωάννης
Issue Date: 2011
Publisher: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, Cyprus University of Technology
Abstract: Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών του κλάδου Πολιτικών Μηχανικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Στόχος είναι η μελέτη των παραμέτρων εκείνων που επηρεάζουν τη διαδικασία υπολογισμού του πάχους ενός εύκαμπτου οδοστρώματος καθώς επίσης και κάποιων μεθοδολογιών που ακολουθούνται για αυτό το σκοπό. Συγκεκριμένα στην μελέτη αυτή γίνεται περιγραφή των μεθόδων: AASHTO, του Ινστιτούτου Ασφάλτου, της Βρετανικής μεθόδου και της μεθόδου του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες που αφορούν τη δομή και τη λειτουργία ενός εύκαμπτου οδοστρώματος . Στη συνέχεια στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία διαστασιολόγησης του οδοστρώματος και αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα σχεδιαστικά κριτήρια πάνω στα οποία στηρίζεται η κάθε μεθοδολογία για υπολογισμό της δομής του οδοστρώματος. Ταυτόχρονα περιγράφεται η γενική μεθοδολογία που ακολουθείται ανεξαρτήτως μεθόδου που θα χρησιμοποιηθεί για να σχεδιαστεί το προτεινόμενο οδόστρωμα. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή των τεσσάρων μεθόδων που αναφέρθηκαν πιο πριν με παράθεση των βημάτων που απαιτείται να ακολουθηθούν για τον τελικό σχεδιασμό της διατομής του οδοστρώματος. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μια πρακτική εφαρμογή των μεθόδων που αναλύθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο χρησιμοποιώντας στοιχεία από το Τ.Δ.Ε, για έργο που βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης. Ταυτόχρονα παρουσιάζεται μια συγκριτική κατάσταση των υπολογισμών στην οποία φαίνονται τα υπολογιζόμενα πάχη των στρώσεων που προκύπτουν με αυξομείωση των διαφόρων παραγόντων που επηρεάζουν το σχεδιασμό των στρώσεων. Παράλληλα γίνεται και μια σύγκριση των εναλλακτικών δομών οδοστρώματος που προκύπτουν από κάθε μέθοδο, χρησιμοποιώντας το κόστος κατασκευής τους ανά τετραγωνικό μέτρο. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τη παράθεση των παρατηρήσεων και συμπερασμάτων που προέκυψαν από τη σύγκριση των μεθόδων. Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα από την παρούσα μελέτη και γίνονται κάποιες εισηγήσεις για θέματα τα οποία αξίζει να διερευνηθούν στο μέλλον.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/5390
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Panagiotou_Kyriaki_(IE).pdf2.99 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 5

198
Last Week
1
Last month
4
checked on Aug 24, 2019

Download(s)

767
checked on Aug 24, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.