Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/5335
Title: Η ευρωπαϊκή πολιτική για την κλιματική αλλαγή και η θέση της Κύπρου
Authors: Zachariadis, Theodoros 
Issue Date: 2008
Source: Σχόλιο Οικονομικής Πολιτικής του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών, 2008, Τεύχος 19
Link: http://www.erc.ucy.ac.cy/ greek/publicationsG/CO2_permits.pdf
Abstract: Στην Ε.Ε. συζητείται νομοθετική πρόταση, σύμφωνα με την οποία οι βιομηχανίες πα- ραγωγής ηλεκτρισμού θα πρέπει από το 2013 να αγοράζουν «δικαιώματα» για όλες τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που εκλύουν. Η κυπριακή κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει παρέκκλιση από την πρόνοια αυτή, επειδή μπορεί να οδη- γηθούμε σε αυξήσεις του κόστους του ηλεκτρισμού. Στο παρόν άρθρο υπολογίζεται η πιθανή επιβάρυνση που θα υποστούν οι καταναλωτές ηλεκτρισμού το 2013 σε 12% περίπου. Επιπλέον, όμως, αναδεικνύεται το γεγονός ότι τα έσοδα από την πώληση δι- καιωμάτων εκπομπών στις κυπριακές βιομηχανίες θα αποτελούν δημόσια έσοδα της χώρας. Δεδομένου ότι μια παρέκκλιση από την κοινοτική νομοθεσία θα συνιστά επι- δότηση του κόστους παραγωγής ηλεκτρισμού, υποστηρίζουμε ότι είναι προτιμότερο να μη ζητηθεί παρέκκλιση – αφενός γιατί στην τιμή θα πρέπει να αντανακλάται και το περιβαλλοντικό κόστος της ηλεκτροπαραγωγής, ώστε να λειτουργεί ως κίνητρο εξοι- κονόμησης ενέργειας και υιοθέτησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και αφετέρου γιατί τα επιπλέον έσοδα μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικότερα.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/5335
http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/5335
http://hdl.handle.net/10488/5335
Type: Article
Appears in Collections:Άρθρα/Articles

Show full item record

Page view(s) 50

58
Last Week
1
Last month
5
checked on Jul 18, 2019

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons