Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/3588
Title: «100% Α.Π.Ε.» : Τεχνικές και Οικονομικές προκλήσεις για την πλήρη υποκατάσταση των συμβατικών καυσίμων από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή στη Κύπρο
Authors: Καραϊσκάκης, Παναγιώτης 
Keywords: 100% Α.Π.Ε.;Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας;Ηλεκτροπαραγωγή στην Κύπρο
Advisor: Ζαχαριάδης, Θεόδωρος
Issue Date: 2014
Publisher: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος , Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος,Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Ο στόχος «100% Α.Π.Ε.» έχει αρχίσει να αναφέρεται ως μακροπρόθεσμος στόχος πολιτικής σε διάφορες χώρες του κόσμου. Εκτός όμως από το φυσικά διαθέσιμο και το τεχνολογικά αξιοποιήσιμο δυναμικό Α.Π.Ε., υπάρχουν πολλοί περιορισμοί στη διείσδυση Α.Π.Ε. στο ενεργειακό σύστημα : οικονομικοί, συμπεριφοριστικοί και τεχνικοί (κυρίως αναφορικά με τις απαιτούμενες υποδομές για α) την ηλεκτρική διασύνδεση των Α.Π.Ε. και β) την υποκατάσταση των συμβατικών καυσίμων με ανανεώσιμα καύσιμα). Στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι περιορισμοί αυτοί, μετά από συλλογή συγκεκριμένων τεχνικών και οικονομικών δεδομένων της Κύπρου, και διερευνάται η δυνατότητα επίτευξης του στόχου «100% Α.Π.Ε.» μέχρι το 2050. Το πρώτο κεφάλαιο λειτουργεί ως προκαταρκτικό στάδιο ένταξης του αναγνώστη στην εργασία καθώς παρουσιάζονται εισαγωγικές πληροφορίες για την έρευνά μου. Γίνεται περιγραφή των πηγών ενέργειας είτε αυτές είναι συμβατικής μορφής είτε ανανεώσιμες. Προβαίνω σε ανάλυση της λειτουργίας κάθε μορφής ενέργειας και εξετάζω παράλληλα τη βιωσιμότητά τους για τη χώρα μας. Επίσης, παρουσιάζεται η δυνατότητα παραγωγής τους στο παρόν αλλά και με τη πάροδο του χρόνου. Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνονται χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν το ενεργειακό δυναμικό της Κύπρου, συζητώ την υφιστάμενη κατάσταση, μέσα από μια ιστορική αναδρομή και φθάνοντας στα σημερινά δεδομένα. Παρουσιάζεται επίσης και το σημερινό δυναμικό Α.Π.Ε. στη Κύπρο με τις προγραμματισμένες επεκτάσεις και τέλος με ανάλυση της παρούσας ζήτησης της ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί γίνονται προβλέψεις και εκτιμήσεις που μας βοηθούν για την έκβαση της εργασίας. Το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια και ακολούθως γίνεται μια λεπτομερής ανάλυση των οικονομικών και περιβαλλοντικών δεδομένων που περιορίζουν την κατασκευή και λειτουργία των Α.Π.Ε. Ο στόχος πλήρους υποκατάστασης των συμβατικών καυσίμων μελετάται στο τέταρτο κεφάλαιο όπου γίνεται εκτενής αναφορά όλων των τεχνοοικονομικών και περιβαλλοντικών περιορισμών που προκύπτουν από την πιθανή υλοποίηση της υποκατάστασης. Επίσης παρουσιάζεται η δυνατότητα επίτευξης του μέσα από υποθετικά σενάρια. Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο αναλύεται το επικρατέστερο σενάριο και μελετούνται οι ιδανικές συνθήκες πλήρους υποκατάστασης σύμφωνα με τα υπάρχοντα οικονομικά δεδομένα του κράτους αλλά και υλοποίηση με ιδανικότερη οικονομική κατάσταση εφόσον παρουσιαστεί σχετική ανάκαμψη της οικονομίας. Τελικά γίνονται κάποιες παραδοχές και αναφέρεται η πλήρης υποκατάσταση των συμβατικών μορφών χωρίς περιορισμούς παρουσιάζοντας το μελλοντικό ενεργειακό μοντέλο της Κύπρου.
Description: In this paper we examine the restrictions after gathering specific technical and economic data of Cyprus, and investigates the achievability of the target "100 % RES " until 2050. The first chapter is descriptions of the sources even are conventional or renewable form. Made for each form of energy analysis of the operation and examined alongside their viability for our country. It also presents the possibility of production at present and with the passage of time. The second chapter describes in detail the potential energy of Cyprus, analyzing the current situation through a historical and current data reaching. It also presents the current and potential RES in Cyprus with planned extensions, and finally analysis of the present demand of electricity on the island are estimates and assessments that help us on the outcome of labor. In the third chapter presents the objectives of the European Union for energy and then gives a detailed analysis of economic and environmental data to restrict the construction and operation of RES The goal of full replacement of conventional fuels studied in the fourth chapter where a detailed report of all the techno-economic and environmental constraints resulting from the possible introduction of substitution. Also, this chapter shows the feasibility through hypothetical scenarios. Finally in the fifth and final chapter analyzes the prevailing scenario and study the ideal conditions of full substitution under existing economic data state and implementation with ideal financial statements as presented relative recovery. Finally made some assumptions and give the full substitution of conventional forms without restrictions presenting future energy model of Cyprus.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/3588
http://hdl.handle.net/10488/3588
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: MSc Thesis
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Εργασίες/ MSc Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.pdf226.4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 5

207
Last Week
0
Last month
4
checked on Jun 12, 2019

Download(s)

30
checked on Jun 12, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.