Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/3577
Title: Ηδύοσμος ο πράσινος (κοινός δυόσμης) μια βιβλιογραφική μελέτη
Authors: Ψακή, Όλγα 
Keywords: Δυόσμος
Advisor: Γκέκας, Βασίλης
Issue Date: 2014
Publisher: Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Ο δυόσμος ανήκει στην οικογένεια των Labiatae η οποία περιλαμβάνει 25 είδη διαφορετικών μέντας. Η λατινική ονομασία που επικρατεί σήμερα για τον κοινό δυόσμο είναι Mentha viridis. Είναι γνωστό βότανο για τις θεραπευτικές του ιδιότητες, παρόλα αυτά δεν είναι η μόνη του χρήση. Μέρη του φυτού όπως τα φύλλα, τα άνθη και το αιθέριο έλαιο αξιοποιούνται συνεχώς στην καθημερινή ζωή αλλα και σε βιομηχανίες όπως για παραδειγμα η χρήση των φύλλων στην μαγειρική, για την ενίσχυση της γεύσης και αρωμάτος αλλά και η χρήση του αιθέριου έλαιου του δυόσμου στις διάφορες βιομηχανίες ως πρόσθετο ενισχυτικό γεύσης και αρώματος στα τρόφιμα αλλά και σε προϊόντα κοσμετολογίας και σε διάφορα είδη φαρμάκων. Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι μέσω αρχαίων βιβλιογραφικών πηγών και ευρημάτων να εξετασθεί η εντοπιότητα κυρίως του δυόσμου στην Κύπρο και κατά πόσο παλιά γινόταν η χρήση, καλλιέργεια και διαχείρησή του . Παρά το γεγονός ότι εστιάσαμε κυρίως στον δυόσμη καλύπτει και άλλα συνάφη φυτά της οικογένειας Labiatae όπως την Λεβαντούλα, Σιδερίτης και άλλα είδη. Για την χρήση αρχαίων πηγών που αποδεικνύουν την εντοπιότητα του δύοσμου έγινε μια συσχέτιση της Κύπρου με τον Ελλαδικό χώρο από γεωγραφική, πολιτιστική και οικονομική άποψη. Με βάση τα στοιχεία που βρέθηκαν και συνοψίστηκαν στην μελέτη αυτή, προκύπτει ότι ο δυόσμος υπήρχε από τους αρχαίους χρόνους στη Κύπρο και γινόταν καλλιέργεια , εξαγωγή καθώς και η χρήση του σε διάφορους τομείς.
Description: Spearmint belongs to Labiatae family which includes 25 different kinds of mint. The Latin name of the spearmint that is used until today is used till today is Mentha viridis. It is a herb known for its healing qualities, however healing is not the only use of the plant. Parts of it, such as leaves, blossoms and essential oil have been utilized even in an industrial scale. For example, the leaves are used in cooking, in order to enhance the flavor the essential oils of spearmint have been applied as important ingredients in various industries, as well as an additional flavor and aroma in foods, also in cosmetic products and in a various types of medicines. The purpose of this thesis was a historical survey since antiquity, that is, through a search in ancient and modern literature sources and archaeological findings, to examine mainly the locality of spearmint in Cyprus and how old was its cultivation, processing and various applications in various areas of the common mint i.e Mentha viridis. Although this thesis is focused primarily on mint, other related plants of the family Labiatae like Levantoula, Sideritis and other species are also covered. In order to carry out the above mentioned aim and scope of the present study, it was necessary to study the relationship and connections between Cyprus and the entire Hellenic world, geographically, culturally and economically. Based on the information found and summarized in this study, it is shown that there is strong evidence that the mint has existed in Cyprus since the ancient times, in the far remote past, being systematically cultured, growing used in ancient industrial units and also commercialized and exported.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/3577
http://hdl.handle.net/10488/3577
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
ΗΔΥΟΣΜΟΣ-ΟΛΓΑ ΨΑΚΗ.pdf158.83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

85
Last Week
0
Last month
9
checked on Jun 12, 2019

Download(s)

35
checked on Jun 12, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.