Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/3145
Title: Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε νοικοκυριά της Κύπρου και τρόποι εξοικονόμησης της
Authors: Χριστοδούλου, Γεωργία 
Keywords: Energy;Electrical appliances
Advisor: Χαραλαμπίδης, Αλέξανδρος Γ.
Issue Date: 2013
Publisher: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος , Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος,Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Στη παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μελέτη σε νοικοκυριά από διάφορες επαρχίες της Κύπρου σε θέματα που αφορούν ενεργειακή κατανάλωση καθώς και στις περιπτώσεις όπου γίνεται προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας. Πρωταρχικός στόχος της μελέτης αυτής είναι να προσδιοριστεί πόσο σωστά πληροφορημένοι είναι οι Κύπριοι καταναλωτές σε θέματα κατανάλωσης ενέργειας καθώς επίσης κατά πόσο είναι διατεθειμένοι να εφαρμόσουν μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας έτσι ώστε να συμβάλουν με το δικό τους τρόπο στην προστασία του περιβάλλοντος. Η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε μέσα από μια ενεργειακή έρευνα στην οποία συμμετείχαν 50 Κύπριοι καταναλωτές , από τις επαρχίες Λευκωσίας , Λεμεσό ,Πάφο και ελεύθερη Αμμόχωστο, ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Μέσα από την έρευνα έγινε ανάλυση των καταναλωτικών επιλογών που ο καθένας από τους πιο πάνω ερωτηθέντες καθώς και οι προθέσεις τους για εξοικονόμηση ενέργειας. Εκτός από τους πιο πάνω δημογραφικούς παράγοντες αξιολόγησης , εξετάστηκε ο τρόπος θέρμανσης και ψύξης των κατοικιών , οι διμηνιαίες δαπάνες το καλοκαίρι καθώς και το χειμώνα όπως επίσης και ο τρόπος θέρμανσης του νερού που χρησιμοποιείτε σε κάθε οικία. Οι παράγοντες αυτοί συγκρίθηκαν με κάποιους δημογραφικούς παράγοντες όπως ο τόπος διαμονής ,το ατομικό μηνιαίο εισόδημα του κάθε καταναλωτή , το αριθμό ατόμων που βρίσκεται στο σπίτι , τις ώρες που βρίσκεται κάποιο άτομο στο σπίτι καθώς επίσης και τον τύπο της κατοικίας τους. Η σύγκριση αυτή έγινε έτσι ώστε να καταλάβουμε κατά πόσο σχετίζονται μεταξύ τους οι παράγοντες και το πώς επηρεάζουν την κατανάλωση της ενέργειας. Τέλος , εξετάστηκαν οι γνώσεις που έχει ο Κύπριος καταναλωτής σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας από ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποίει στο σπίτι του καθώς επίσης και η ενεργειακή συνείδηση του μέσα από το ενδιαφέρον του καθενός για εφαρμογή διαφόρων χορηγιών οι οποίες μπορούν να προσφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας στην οικία τους. Η ενεργειακή αυτή έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ενός ερωτηματολογίου 30 ερωτήσεων έτσι ώστε να γίνει αξιολόγηση των γνώσεων του κάθε καταναλωτή για την επί καθημερινής βάσεως χρήση των συσκευών που διαθέτει ο καθένας στην οικία του ή αναφορά άλλων παραγόντων οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση ενεργειακής κατανάλωσης στις κατοικίες τους. Τα πιο πάνω ερωτηματολόγια έγιναν λόγω του ότι αρχικά έγινε μελέτη σε τρις συγκεκριμένα κατοικίες στη Κύπρο οι οποίες παρουσίασαν μεγάλες διαφορές μεταξύ των καταναλωτικών τους προφίλ . Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε η ενεργειακή έρευνα έτσι ώστε να μελετηθεί η ενεργειακή συμπεριφορά και άλλων κατοικιών στη Κύπρο και να εντοπιστεί η κοινή συμπεριφορά του κόσμου ως προς την κατανάλωση ενέργειας . Τα κριτήρια που ληφθηκαν υπόψη για την επιλογή των τριών αυτών κατοικιών ήταν η περιοχή που βρίσκονται καθώς επίσης και η οικονομική κατάσταση της οικογένειας που ζει στην κάθε κατοικία .Οι δύο από τις τρεις κατοικίες βρίσκονται στη Λευκωσία , σε ημιορεινή περιοχή , ενώ η τρίτη κατοικία βρίσκεται σε παραλιακή περιοχή στη Λεμεσό. Η πιο πάνω αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε έτσι ώστε να γίνει σύγκριση μεταξύ των ποσών ενέργειας (kWh) που καταναλώνει η κάθε κατοικία σε διαφορετικές εποχές του χρόνου (χειμώνα ,καλοκαίρι) και για να μελετηθεί η τάση αύξησης ή μείωση του ποσού αυτού ανά χρόνο με σκοπό την κατανόηση των καταναλωτικών συνηθειών των ατόμων που ζουν στην κάθε κατοικία με των πάροδο των χρόνων. Επιπλέον έγιναν μετρήσεις κατά την καλοκαιρινή περίοδο του 2012 σε όλες τις οικιακές συσκευές, φωτισμό και γενικά ότι χρησιμοποιούσαν οι καταναλωτές που ζούσαν σε αυτές τις οικίες έτσι ώστε να μπορέσει να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται κάποιες ηλεκτρικές συσκευές και αν η διμηνιαία κατανάλωση που είχε το κάθε νοικοκυριό ανάλογα με αυτή της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) ήταν συμβατές έτσι ώστε να υποδείξουμε τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας στους συγκεκριμένους καταναλωτές. Με το τέλος της έρευνας αυτής, αφού έγινε μελέτη όλων των πιο πάνω, στόχος είναι η ευαισθητοποίηση και καθοδήγηση των Κύπριων καταναλωτών για ορθολογιστική χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας στις κατοικίες τους καθώς επίσης και τη στροφή τους στην αξιοποίηση των εναλλακτικών/ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, έτσι ώστε να εξοικονομούν χρήματα χωρίς να αλλάξουν σε μεγάλο βαθμό τις συνήθειές τους. Με αυτό το τρόπο παράλληλα, εντείνουν στην προστασία του περιβάλλοντος αφού με στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως είναι τα φωτοβολταικά συστήματα, μειώνονται σε μεγάλο ποσοστό οι εκπομπές ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα οι οποίες προέρχονται από καύσεις για παραγωγή ενέργειας από συμβατικές πηγές (π.χ. πετρέλαιο).
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/3145
http://hdl.handle.net/10488/3145
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Γεωργία Χριστοδούλου.pdf168.52 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

117
Last Week
1
Last month
9
checked on Aug 20, 2019

Download(s)

37
checked on Aug 20, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.