Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/3117
Title: Βιοκλιματική ανάλυση παραδοσιακού κτιρίου στη Κύπρο
Authors: Ευαγγέλου, Αναστάσια 
Keywords: Bioclimatic design;Architecture;Conventional sources
Advisor: Σεργίδου, Δέσποινα Κυπριανού
Issue Date: 2013
Publisher: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Κύπρου αποτελεί τον πύρινα της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς των Κυπρίων, μέσα από την οποίαν οι πρόγονοί μας κατάφεραν να αντιμετωπίσουν ακραία φαινόμενα του κλίματος. Για το λόγο αυτό μείζονα ρόλο διακατέχει τόσο η μελέτη για την απόκτηση της απαραίτητης γνώσης όσο και η εφαρμογή όλων όσων μας έχουν αφήσει ως παρακαταθήκη οι άνθρωποι αυτοί. Με τον τρόπο αυτό, η προυπάρχουσα γνώση σε συνδυασμό με την υφιστάμενη γνώση που υπάρχει σε θέματα που αφορούν τον βιοκλιματικό σχεδιασμό θα οδηγήσουν στην κατασκευή άρτιων κτιρίων, ενεργειακά ανεξάρτητων από τις συμβατικές πηγές ενέργειας. Στα πλαίσια του προπτυχιακού προγράμματος του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος πραγματοποιήθηκε αυτή η πτυχιακή μελέτη με θέμα «Βιοκλιματική Ανάλυση Παραδοσιακού Κτιρίου στην Κύπρο». Έτσι, επιλέχθηκε μια ακατοίκητη παραδοσιακή οικία στα Πέρα Ορεινής η οποία χτίστηκε περίπου το 1820 από τους προγόνους του Χατζηθεόδουλου Ανδρεάδη. Ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε η οικία αυτή είναι γιατί αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και ομορφότερα παραδοσιακά αρχοντικά κτίρια στα Πέρα Ορεινής τα οποία προκαλούν το ενδιαφέρον για μελέτη. Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν κατοικείται δίνει τη δυνατότητα λήψης αξιόπιστων αποτελεσμάτων τα οποία θα αντικατοπτρίζουν της πραγματικές συνθήκες που επικρατούν μέσα στην οικία καθώς δεν γίνεται χρήση συστημάτων ψύξης ή θέρμανσης. Η παραδοσιακή αυτή οικία παρουσιάζει βορειοανατολικό προσανατολισμό. Ο προσανατολισμός αυτός οφείλεται στο γεγονός ότι η οικία αυτή είναι ενωμένη με μια δεύτερη οικία σχηματίζοντας «Π». Οι δύο αυτές οικίες έχουν κοινή εσωτερική αυλή και είχαν κτιστεί περίπου το 1820 από τους προγόνους του Χατζηθεόδουλου Ανδρεάδη. Η δεύτερη οικία η οποία είναι μικρότερη από την πρώτη λόγω του ότι οι πρώτοι ιδιοκτήτες την χρησιμοποιούσαν σαν βοηθητικό χώρο, κατοικείται και για το λόγο αυτό δεν ήταν εφικτή η μελέτη της. Το 2009 έγιναν έργα υπό την εποπτεία του τμήματος αρχαιοτήτων για την συντήρηση των δύο αυτών αρχοντικών. Σ’ αυτή την πτυχιακή διατριβή αρχικά γίνεται μνεία στον βιοκλιματικό σχεδιασμό καθώς επίσης και στις αρχές που τον διέπουν. Αναφορά γίνεται επίσης, στη χωροθέτηση – μικροκλίμα, τη διάρθρωση και τον εσωτερικό σχεδιασμό, αλλά και στο περίβλημα του κτιρίου. Στη συνέχεια γίνεται ιστορική αναδρομή αλλά και περιδιάβαση στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Κύπρου και στη βιοκλιματική αρχιτεκτονική της παραδοσιακής οικίας στα Πέρα Ορεινής. Μέσα από μετρήσεις της υγρασίας και της θερμοκρασίας οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τόσο κατά την καλοκαιρινή όσο και κατά τη χειμερινή περίοδο εντός της παραδοσιακής οικίας, σκιαγραφήθηκαν καμπύλες βαθμονόμησης οι οποίες βοήθησαν στη διεξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων . Ολοκληρώνοντας αυτή την πτυχιακή διατριβή γίνεται αντιληπτό πως η παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Κύπρου αλλά και ειδικότερα ο τρόπος σχεδιασμού και κατασκευής της παραδοσιακής οικίας στα Πέρα Ορεινής η οποία και μελετάται αποτελεί ένα θαυμαστό γεγονός. Αυτό έγκειται στο γεγονός ότι την εποχή κατά την οποία κατασκευάστηκε η οικία αυτή οι οικοδόμοι δεν διακατέχονταν από την γνώση που υπάρχει σήμερα, εντούτοις λόγω της σοφίας που τους χαρακτήριζε την κατασκέυασαν με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρει στους κατοίκους της, χώρους θερμικής άνεσης για το χειμώνα και το καλοκαίρι
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/3117
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Ευαγγέλου Αναστασία περίληψη.pdf65.86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 20

131
Last Week
8
Last month
10
checked on Nov 18, 2019

Download(s) 20

46
checked on Nov 18, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.