Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/12825
Title: Εναλλακτική μέθοδος προώθησης της Λεμεσού με μέσο σχεδιασμού τα καπάκια των φρεατίων
Authors: Πηλλακούρη, Μαίρη 
Keywords: Αποχετευτικά φρεάτια;City branding;Κυπριακά καπάκια
Advisor: Παναγίδης Όμηρος
Issue Date: 2016
Publisher: Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Η ύπαρξη των επιφανειών των φρεατίων που παρουσιάζονται στα πλήστα, υφιστάμενα παραδείγματα της πόλης αποτελεί μια μέτρια εικόνα της πόλης της Λεμεσού. Για το λόγο ότι είναι άτονα, και αποτελούνται από πλήρως αυτοματοποιημένα μοτίβα, τις πλήστες φορές αγνοούνται από τους περαστικούς. Παρόλο που ο χρηστικός τους σκοπός πραγματοποιείται, η δημιουργικότητα στο σχεδιαστικό κομμάτι είναι περιορισμένη. Ως αποτέλεσμα θεωρούνται μια από τις πολλές αόρατες τυπογραφικές και σχεδιαστικές εκφάνσεις στη περιοχή της παλιάς Λεμεσού. Με αφορμή το πιο πάνω γεγονός θεωρήθηκε απαραίτητο η δημιουργία μια νέας εικόνας της πόλης η οποία θα ανύψωνε σημαντικά την αναγνωρισιμότητα και τη ταυτότητα της και παράλληλα θα αναδύκνυε ένα αόρατο αντικείμενο των δρόμων της. Στη πρώτη φάση του έργου πραγματοποίηθηκε μια βιβλιογραφική ανασκόπηση του θέματος. Στο στάδιο αυτό καταγράφηκαν όλα κάπακια της περιοχής, μελετήθηκαν σχετικοί ορισμοί, θεωρίες, αναλύσεις και περιστατικά σύγχρονων καλλιτεχνών και σχεδιαστών που ασχολήθηκαν με το θέμα. Οι κύριες ενότητες που ερευνήθηκαν ήταν οι θεωρίες των αποχετευτικών φρεατίων, σύγχρονες οπτικές αναφορές τους καθώς και αναφορές του city branding. Πραγματοποιήθηκε επίσης και μια ανάλυση κριτικής άποψης για την αισθητική των προυπάρχοντων κυπριακών καπακιών. Μελετώντας την αξιοθαύμαστη ιστορία και παράδοση της Λεμεσού, και της Κύπρου γενικότερα, κύριο συστατικό έμπνευσης στη δημιουργία των σχεδιαστικών μου αποδόσεων υπήρξε η λαογραφία της Κύπρου με τα πλούσια μοτίβα και τις ιδιαίτερες γραμμές στα κεντήματα της. Kρατώντας ως παρανομαστές την κυπριακή λαογραφία και τα χαρακτηριστικά στοιχεία της Λεμεσού δημιούργησα 7 κύριες θεματικές που αναπαριστούν και παρουσιάζουν τη Λεμεσό. Το λιμάνι της πόλης, το χαρούπι, ο υδατόπυργος της είναι μερικές από τις αμέτρητρες ομορφιές της Λεμεσού που έφερα στο προσκήνιο. Μέσα από τη μελέτη μου και ένα έντυπο που δημιούργησα με τις σχεδιαστικές μου προτάσεις, παρουσιάζω τη νέα εικόνα της Λεμεσού που εφαρμόστηκε.
Description: The lack of good visual representations on manhole-access covers in the town of Limassol was thought as an interesting opportunity to suggest an alternative way to redesign these covers. The case came from the fact, that these existing covers are aesthetically dull and automated which has as result the ignorance of them, by citizens. Even though their initial usage is functional, the absence of an artistic approach is noticed on their surfaces. Manhole access covers are considered one of the many invisible typographic and visual elements in the city of Limassol. As a result, the opportunity of a brand new image of the city was needed. For the implementation of this goal, a series of various studies had to be accomplished to have an overall picture of the subject. The integration of city branding was the ideal strategy for representing the remarkable history and tradition of Limassol. The main inspiration of the project was Cyprus's folklore culture, its beautiful patterns and distinctive lines of embroideries. After translating a unique graphic language, the following step was applying it, on the surface of the manhole covers. Using the tool of city branding, a series of illustrations were created, which represent the city itself. Both Cyprus's folklore culture and Limassol’s characteristical elements were combined for the production of the visual results. The harbor, the carob, the water tower were some of the many beauties of Limassol brought into play. To sum up, in this thesis the city branding is applied in such a way that aims not only to attract and inform the citizens of the city, but also to identify them in a wider range of audience.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/12825
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Πηλλακούρη Μαίρη.pdf7.51 MBAdobe PDFView/Open
CORE Recommender
Show full item record

Page view(s) 50

85
Last Week
0
Last month
4
checked on Jun 1, 2020

Download(s) 50

152
checked on Jun 1, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.