Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/12819
Title: Διερεύνηση και αξιολόγηση της χρήσης με επανδρομένων εναέριων οχημάτων στην κινηματογραφική παραγωγή
Authors: Κωνσταντίνου, Μιχαλάκης 
Keywords: Κινηματογραφική παραγωγή;Τηλεκατευθυνόμενα Ελικοφόρα;Parrot Bebop Drone
Advisor: Λανίτης Ανδρέας
Issue Date: 2016
Publisher: Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Τα Drones, ή αλλιώς τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAVs) όπως είναι επισήμως γνωστά, γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλές κάνοντας την εμφάνιση τους σχεδόν παντού αυτές τις μέρες. Παράλληλα τα Drones χρησιμοποιούνται και σε πιο δημιουργικές εφαρμογές όπως για παράδειγμα εναέρια φωτογράφιση, τρισδιάστατη σάρωση και κινηματογραφική παραγωγή. Σκοπός της ερευνάς είναι να διερευνηθεί τη χρήση των UAVs στη κινηματογραφική παραγωγή. Επίκεντρο της έρευνας είναι να κατανοηθούν οι ευκαιρίες που προσφέρονται με τη χρήση των Drones σε μια κινηματογραφική παραγωγή, κατανοώντας τις δυνατότητες αλλά και τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν, αξιολογώντας τη χρήσης τους. Για το σκοπό αυτό αρχικά ξεκίνησε η σχετική εκμάθηση για το χειρισμό του Drone, όπου ταυτόχρονα γίνεται περιγραφή της διαδικασίας αυτής. Στη συνέχεια ακολούθησε μια σειρά από δοκιμές και πειράματα για να εξακριβωθούν οι ικανότητες του συγκεκριμένου μοντέλου Drone που χρησιμοποιήθηκε για τη συγκεκριμένη έρευνα. Από τα πειράματα και τις δοκιμές αντλήθηκαν συμπεράσματα, που στη συνέχεια βοήθησαν την συγγραφή σεναρίου για τη δημιουργία δύο ταινιών εκ των οποίον η μια παραγωγή κινηματογραφείθηκε αποκλειστικά με κάμερα, ενώ η δεύτερη και με τη χρήση του Drone. Το σενάριο αφορά ένα χαρακτήρα τη Rai όπου ξεκινά ένα ταξίδι εκδίκησης προς εκείνους που της κατέστρεψαν τη ζωή. Βλέπουμε και γνωρίζουμε την πρωταγωνίστρια από διάφορες σκέψεις και ανάμνησης καθώς ταξιδεύει το μυαλό της στο παρελθόν και το παρόν. Με την ολοκλήρωση των δύο ταινιών ακολούθησε αξιολόγηση με θεατές όπου παρακολούθησαν τις δύο ταινίες που δημιουργήθηκαν. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης η ταινία που κινηματογραφήθηκε με το Drone αρχικά δέχτηκε μια πιο θετική ανταπόκριση λόγο της διαφορετικής προσέγγισης που πρόσφεραν οι εναέριες λήψης και τα πλάνα με το Drone. Στη συνέχεια όμως έδειξε ότι η ταινία με τη κάμερα προτιμήθηκε και άρεσε περισσότερο μετά την προβολή και των δυο ταινιών καθώς πρόσφερε στους θεατές πιο έντονα συναισθήματα λόγω των κοντινών πλάνων
Description: Drones, or otherwise unmanned air vehicles (UAVs) as are officially known, are becoming increasingly popular, making their appearance almost everywhere these days. Drones are also used in more creative applications such as aerial photography, three-dimensional scanning and film production. The aim of this research is to investigate the use of UAVs in film production. The focus of this research is to understand the opportunities offered by the use of Drones in film production and understand the opportunities and problems that may arise, by evaluating their use. For this purpose I started learning to operate a Drone, while discussing and commenting on the process. Then a series of tests and experiments followed, to test the capabilities of the particular drone model used for this research. The conclusions derived from the aforementioned tests were crucial in using the drone during the filming process. During the project, two versions of the same film were created: The first version was filmed exclusively using a camera, while the second one using a camera and a Drone. The scenario is about a character named Rai. She begins a journey seeking revenge to those who ruined her live. We get to know her from a several of thoughts as her mind travels back and forth to the past and present. With the completion of shooting the two films, an evaluation followed where viewers watched the two versions of the film. According to the evaluation results, the movie filmed with the Drone, received a more positive response at first because of the different approach that the aerial shots with Drone offered. However, after the screening of both films the viewers preferred the movie filmed exclusively using a camera and declared that they felt more intense feelings when watching the camera version of the film.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/12819
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Κωνσταντίνου Μιχαλάκης.pdfΠλήρες κείμενο4.14 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

53
Last Week
0
Last month
2
checked on Sep 16, 2019

Download(s)

27
checked on Sep 16, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.