Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/10194
Title: Σχεδιασμός και Μεθοδολογία Εφαρμογής μελέτης πρόβλεψης νοσηλευτικών αναγκών RN4CAST στην Κύπρο: Ερευνητικό Πρωτόκολλο
Other Titles: Nurse forecasting in Cyprus (RN4CAST): Rationale, design and methodology
Authors: Προδρόμου, Μαρία 
Ευσταθίου, Γεώργιος 
Ανδρέου, Χρίστος 
Αθηνή, Ευδοκία 
Χαρίτου, Ανδρέας 
Βρυωνίδης, Σταύρος 
Κωνσταντίνου, Δέσπω 
Δημητριάδου, Μαρία 
Μερκούρης, Αναστάσιος 
Παπασταύρου, Ευριδίκη 
Keywords: Νοσηλευτικό δυναμικό;Νοσοκομεία--Κύπρος;Maslach (MBI);Επαγγελματική Εξουθένωση;Μελέτη RN4CAST;Νοσηλευτική φροντίδα;Ποιότητα υπηρεσιών υγείας;Επαγγελματική ικανοποίηση;Εργασιακό περιβάλλον;Πρόθεση εγκατάλειψης
Category: Basic Medicine
Field: Medical and Health Sciences
Issue Date: 2014
Publisher: Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά
Source: Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά, Μάρτιος 2014, Τόμος 15, Τεύχος 1, Σελίδες 17-24
Abstract: Εισαγωγή: Οι μεταβαλλόμενες συνθήκες που επικρατούν στο τομέα της υγείας αλλά και οι ολοένα αυξανό- μενες ανάγκες φροντίδας που προκύπτουν από τον σύγχρονο τρόπο ζωής, τείνουν να οδηγούν τους ανθρώ- πους που ασχολούνται με θέματα διοίκησης των νοσηλευτηρίων σε αναζήτηση νέων, διαφορετικών και και- νοτόμων προσεγγίσεων που θα βοηθήσουν στην ομαλή προσαρμογή σε αυτές. Οι εξελίξεις τον τομέα της υγείας δημιουργούν επιτακτική ανάγκη για πρόβλεψη των αναγκών και διαμόρφωση στρατηγικής για καλύ- τερη αξιοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού, με απώτερο στόχο την βελτίωση της ποιότητας της παρεχό- μενης φροντίδας, καθώς και την επαγγελματική ικανοποίηση. Σκοπός: Η μελέτη αυτή αποτελεί μία πρώτη χαρτογράφηση της γενικότερης κατάστασης που ισχύει στα νο- σοκομεία όσον αφορά στη στελέχωση και τους παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με εκβάσεις των ασθενών με στόχο την εισήγηση μέτρων, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη διαμόρφωση πολιτικής, σε σχέση με την αξιοποίηση του νοσηλευτικού δυναμικού. Η προσπάθεια αυτή γίνεται με τη συνεργασία των βασικών φορέων Νοσηλευτικής στην Κύπρο, της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών, με τον Επιστημονικό συντονισμό του τμήματος Νοση- λευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και τη στήριξη του συντονιστή της Ευρωπαϊκής ομάδας Dr W. Sermeus. Στην παρούσα μελέτη θα χρησιμοποιηθεί το μοντέλο RN4CAST, σε συνεργασία με την Ευρω- παϊκή ομάδα η οποία το έχει χρησιμοποιήσει, για σκοπούς βελτίωσης των μεθόδων πρόβλεψης των νοσηλευ- τικών αναγκών. Το μοντέλο RN4CAST αποτελεί ένα κοινό, διεθνές πρωτόκολλο, που στοχεύει στην επέκταση και βελτίωση των υπαρχόντων μοντέλων πρόβλεψης. Υλικό-Μέθοδος: Πρόκειται για μια μελέτη περιγραφική, συσχέτισης όπου για πρώτη φορά θα γίνει μια προ- σπάθεια καταγραφής της γενικότερης κατάστασης που ισχύει στα νοσηλευτήρια όσον αφορά στη στελέχωση και τις απόψεις των νοσηλευτών για διάφορα θέματα. Η συλλογή των δεδομένων θα πραγματοποιηθεί σε κρα- τικά νοσηλευτήρια της Κύπρου και θα αφορά στα νοσηλευτικά τμήματα, στους νοσηλευτές που απασχολού- νται σε αυτά και στους ασθενείς που δέχονται υπηρεσίες από τα έν λόγω νοσηλευτικά τμήματα κατά την διάρ- κεια της περιόδου που θα διεξάγεται η μελέτη. Η στατιστική ανάλυση θα γίνει με περιγραφικές και συμπερα- σματικές αναλύσεις (συσχέτισης και παλινδρόμησης). Συμπεράσματα: Το πρωτόκολλο RN4CAST είναι μια πια από τις μεγαλύτερες έρευνες που έχουν πραγματο- ποιηθεί ποτέ στην Ευρώπη. Η υιοθέτηση του πρωτοκόλλου αυτού θα προσθέσει ακρίβεια στα μοντέλα πρό- βλεψης και θα οδηγήσει σε νέες, πιο αποτελεσματικές προσεγγίσεις στη διαχείριση των νοσηλευτικών πό- ρων, με απώτερο στόχο την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/10194
ISSN: 1450-0795
Type: Article
Appears in Collections:Άρθρα/Articles

Show full item record

Page view(s) 50

140
Last Week
1
Last month
6
checked on Aug 20, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.