PublicationsResults 1-1 of 1 (Search time: 0.001 seconds).

Issue DateTitleAuthor(s)
121-Sep-2023Impact assessment of the catastrophic earthquakes of 6 February 2023 in Turkey and Syria via the exploitation of satellite datasetsFotiou, Kyriaki ; Argyriou, Athanasios V. ; Alatza, Stavroula ; Theocharidis, Christos ; Loupasakis, Constantinos ; Prodromou, Maria ; Apostolakis, Alexis ; Pittaki-Chrysodonta, Zambella ; Kaskara, Mariza ; Kontoes, Charalampos ; Themistocleous, Kyriacos ; Hadjimitsis, Diofantos G. ; Tzouvaras, Marios