Ο Μαρίνος Ιωαννίδης σπούδασε πληροφορική στο Πανεπιστήμιο της Στουτγάρδης στην Γερμανία όπου τελείωσε το μεταπτυχιακό του στο κεντρικό Ευρωπαϊκό ερευνητικό εργαστήριο της Hewlett-Packard στην ασφάλεια πολύπλοκων τραπεζών πληροφοριών. Συνέχισε τις σπουδές του στον κλάδο Μηχανολογίας και Αυτοματοποίησης και ολοκλήρωσε την διδακτορική του διατριβή με άριστα στο ίδιο το Πανεπιστήμιο. Το τελικό λογισμικό που αναπτύχτηκε κατά την διάρκεια της διατριβής του ευρίσκεται με 107 άδειες χρήσης (software licenses) σε δημοφιλή πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα στις πέντε ηπείρους. Έχει εργαστεί τόσο στο ακαδημαϊκό τομέα όσο και σε διευθυντικές θέσεις στην βιομηχανία για περισσότερο από 20 χρόνια με αποκορύφωμα την βράβευση του από την IBM το 1993 σαν τον καλύτερο νέο ερευνητή στην Γερμανία και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1995 για τον επαναπατρισμό του στην Κύπρο με το πενταετές πρόγραμμα ΚΙΤ-204 Surfmod με το πόσο των 75 ΚECU. Από το 1994 μέχρι και της ολοκλήρωσης των εργασιών του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου ήταν μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του κλάδου πληροφορικής και υπεύθυνος για όλο το ερευνητικό έργο του κλάδου του. Το 1995 δημιούργησε και ήταν διοικητικά και επιστημονικά υπεύθυνος του εργαστηριού γραφικών και πολυμέσων εφαρμογών του ΑΤΙ. Από το 2011 συγκαταλέγεται στο ακαδημαϊκό προσωπικό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στην Λεμεσό. To 2010 ο Ευρωπαϊκός και Ισπανικός σύνδεσμος Virtual Archaeology του απένειμαν το βραβείο Tartezos για το έργο και την συνδρομή του στο τομέα της Ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομίας. Στο ενεργό έργο του Μαρίνου Ιωαννίδη ανήκουν τα πρώτα προγράμματα ψηφιοποίησης στην Κύπρο, όπως η ψηφιακή επανακατασκευή του ναού της Αφροδίτης στην αρχαία Αμαθούντα το 1997, του αγάλματος της Αφροδίτης, του μεγαλυτέρου βάζου/πιθαριού στο κόσμου (το βάζο της Αμαθούντας που βρίσκεται στο Λούβρο) και την ακριβή τρισδιάστατη εικονική ανακατασκευή του μνημείου της Ασίνου (UNESCO WHL) το 2006 που αποτελεί και το πρώτο 3Δ αντικείμενο στη ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Europeana. Μετά από πρόσκληση του Γενικού Διευθυντή τηs Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Ερεύνα, Ανάπτυξη και Τεχνολογία (EC DG RTD) κα απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας ο Μαρίνος Ιωαννίδης είχε αποσπασθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες τον Νοέμβριο του 2007 για περίοδο τεσσάρων χρόνων. Είναι ο πρώτος Κύπριος Εθνικός Εμπειρογνώμονας σε θέματα Έρευνας, Ανάπτυξης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας και εκπροσωπεί επίσης την Κύπρο σε όλες της επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομίας. Ήταν υπεύθυνος για 365 Ευρωπαϊκούς πρωτοπόρους φορείς από την ερεύνα, ακαδημαϊκά Ιδρύματα και βιομηχανία όπως (CERN, Fraunhofer, Max-Plank, EPFL, CNRS, CNR, Imperial, Heidelberg, Oxford, Μετσόβιο, AirBus, Philips, Mercedes, Uni-Geneva με συνολική οικονομική ενίσχυση προς τους οργανισμούς αυτούς που ξεπερνούσε τα 250 εκατομμύρια Ευρώ. Από το 2002 αντιπροσωπεύει επίσης την Κύπρο στην διεθνή επιτροπή για την καταγραφή της πολιτιστικής κληρονομίας (CIPA: International Committee for the Digital Preservation of Cultural Heritage και από το 2009 είναι μέλος του Δ. Συμβουλίου ης Επιτροπής). Από το 2000 είναι σύμβουλος και αξιολογητής ερευνητικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει συμμετάσχει δυναμικά / ενεργά στις εργασίες διαφόρων επιτροπών για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το 2005 μέχρι το 2009 ήταν συνεκδότης (Co-Editor) του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού International Journal in Computational Architecture στην Αμερική. Από το 2012 είναι υπεύθυνος του επιστημονικού περιοδικού International Journal of Heritage in the Digital Era (IJHDE: http://www.multi-science.co.uk/ijhde.htm). Από το 2006 είναι ο κύριος οργανωτής του δεύτερου μεγαλύτερου επιστημονικού συνεδρίου στην Πολιτιστική Κληρονομία EuroMed (Digital Heritage) που διοργανώνεται κάθε δυο χρόνια στη Κύπρο με περισσότερους από 400 επιστήμονες από όλο το κόσμο (www.cipavast2016.eu, www.euromed2008.eu, www.euromed2010.eu, www.euromed2012.eu, www.euromed2014.eu, www.euromed2016.eu). Τα πρακτικά όλων των συνεδριών έχουν εξαντληθεί από την αγορά! Συγκεκριμένα τα πρακτικά της ψηφιακής έκδοσης του EuroMed2012 έχουν αγοραστεί πάνω από 120 χιλιάδες φορές (downloads). Είναι συγγραφέας του βιβλίου 3D Research Challenges in Cultural Heritage και συγγραφέας τηw εποικημένης έκδοσης του βιβλίου Digital Heritage στον Springer Verlag.. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από τριανταπέντε ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία 20 χρόνια με διοικητικό ή ερευνητικό ρόλο. Από το 2007 μέχρι το 2010 έχει δυναμικά συνδράμει στην ίδρυση του ερευνητικού κέντρου στην Αρχαιολογία στο Ινστιτούτο Κύπρου (Science and Technology in Archeology Research Center STARC) και είχε συμπεριληφθεί στο ερευνητικό προσωπικό του μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Εργασίας. Από τον Ιανουάριο του 2012 έχει αναλάβει την πλήρη ευθύνη της ίδρυσης και διοίκησης του κέντρου ερευνών στην ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομίας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2013 είναι συντονιστής του μεγαλυτέρου Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος στο ΤΕΠΑΚ και στην ΕΕ (Marie Curie Initial Training Network on Digital Cultural Heritage: www.itn-dch.eu) με θέμα την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομία. Το πρόγραμμα έχει σαν απώτερο στόχο του την εκπαίδευση 16 διδακτορικών Ερευνητών και 4ων μεταδιδακτορικών Ερευνητών σε μοντέρνες καινοτόμες μεθόδους τεκμηρίωσης και προβολής της Πολιτιστικής Κληρονομίας. Η ενεργητική χρηματοδότηση του εργαστηρίου Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομίας από ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ ανέρχεται (από το 2013) μέχρι σήμερα σε περίπου 1.5 εκατομμύρια Ευρώ και αποτελεί το 60% της συνολικής χρηματοδότησης ολοκλήρου του ΤΕΠΑΚ από Ευρωπαϊκά προγράμματα. Με αυτό το τρόπο το Ερευνητικό Εργαστήριο Πολιτιστικής Κληρονομίας είναι χρηματοοικονομικά εντελώς ανεξάρτητο από τις χρηματοδοτήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχει στο ενεργητικό του πέντε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα με δέκα συνολικά ερευνητές που εργάζονται στο ΤΕΠΑΚ. Το Εργαστήριο έχει αναπτύξει σε σύντομο χρονικό διάστημα ένα μεγάλο δίκτυο από συνεργάτες σε όλο το κόσμο και έχει υπογράψει περισσότερα από 40 μνημόνια συνεργασίας με διάφορους φορείς από την Κύπρο, Ασία, ΗΠΑ και ΕΕ. Τα αποτελέσματα των ερευνών του ευρίσκονται σε 48 δημοσιεύσεις της Πληροφορικής, Μηχανολογίας και Πολιτιστικής Κληρονομίας.