Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Επικοινωνίας, Canon Europe, Matera European Photography (ME.PH), Matera Diffusa, Cyprus University of Technology

Organization name
Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Επικοινωνίας, Canon Europe, Matera European Photography (ME.PH), Matera Diffusa, Cyprus University of Technology