Organization name
General Public Hospital Nikaia "agios Panteleimon"