Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής , Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου .

Organization name
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής , Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου .