Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Organization name
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας