Please use this identifier to cite or link to this item: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8759
Title: Οι διατροφικές συνήθειες των ατόμων στην ηλικιακή ομάδα άνω των 50 στην Κύπρο και σύγκριση με το μεσογειακό πρότυπο διατροφής
Authors: Νικολάου, Μέλανη 
Keywords: Διατροφή;Θρεπτικά συστατικά;Μεσογειακή Διατροφή
Advisor: Μπότσαρης, Γιώργος
Issue Date: 2016
Publisher: Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Από αρχαιότατων χρόνων, η διατροφή διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στη ζωή όλων των ζωντανών οργανισμών. Αποτελεί τη διαδικασία κατά την οποία ένας ζωντανός οργανισμός καταναλώνει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που είναι αναγκαία για τον οργανισμό. Στόχοι της είναι η κάλυψη των αναγκών του οργανισμού σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά, η επίτευξη καλής σωματικής και πνευματικής υγείας, καθώς και η επάρκεια αλλά και η περίσσεια. Όμως παρόλα τα θετικά που παρέχει η σωστή διατροφή, με την κακή και πτωχή διατροφή είναι πολύ πιθανόν να οδηγηθούν οι άνθρωποι σε διάφορα χρόνια νοσήματα. Τα χρόνια νοσήματα προκαλούνται από ελλείψεις και περίσσειες θρεπτικών συστατικών, από υπερκατανάλωση αλκοόλ, ζάχαρης και νατρίου. Ωστόσο για τη μείωση των διάφορων νοσημάτων που εμφανίζονται, προτείνεται εδώ και αρκετά χρόνια, από τη δεκαετία του 1960, ένα διατροφικό πρότυπο, γνωστό ως Μεσογειακή Διατροφή. Αυτό το διατροφικό πρότυπο συναντάται στις ελαιοπαραγωγικές χώρες της Μεσογείου και χαρακτηρίζεται από μέτρο και ποικιλία. Μπορεί να προστατεύσει από μια ποικιλία χρόνιων νοσημάτων και είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια δίαιτα χαμηλή σε κορεσμένα λιπαρά. Για την υλοποίηση της παρούσας πτυχιακής διατριβής, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τη διεθνή βιβλιογραφία. Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η καταγραφή των διατροφικών συνηθειών ενηλίκων, ηλικίας άνω των 50 ετών. Επίσης λόγω του ότι δεν υπήρχαν επαρκή διαθέσιμα πρωτογενή στοιχεία, για την ολοκλήρωση της χρησιμοποιήθηκε ένα ειδικό ερωτηματολόγιο με διάφορες ερωτήσεις, ανοικτού και κλειστού τύπου. Συμπληρώθηκαν όλα τα ερωτηματολόγια από άτομα αυτού του ηλικιακού εύρους. Για πιο αξιόπιστα αποτελέσματα, η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε με τη βοήθεια μιας ζυγαριάς και ενός οργάνου μέτρησης του ύψους. Η διαδικασία για τη συμπλήρωση τους πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου-Μάιου του 2015 και στο τέλος συγκεντρώθηκαν 102 ερωτηματολόγια. Αυτά τα δείγματα που πάρθηκαν, καταγράφηκαν και πραγματοποιήθηκε σύγκριση τους με τη Μεσογειακή Διατροφή. Όσον αφορά τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας, προκύπτει ότι περισσότεροι άνδρες παραλείπουν το πρωινό τους σε σχέση με τις γυναίκες. Ακόμη περισσότεροι άνδρες καταναλώνουν προϊόντα αρτοποιείου στο πρωινό τους σε σύγκριση με τις γυναίκες. Επιπλέον άλλο v σημαντικό αποτέλεσμα είναι ότι περισσότερες γυναίκες κατανάλωναν δημητριακά ή σιτηρά στο πρωινό τους. Τα αποτελέσματα αυτά που προέκυψαν επηρεάζονταν από κάποιους παράγοντες οι οποίοι ήταν το επίπεδο εκπαίδευσης, η ηλικία και το φύλο. Εν κατακλείδι, αυτή η μελέτη είναι πολύ σημαντική και στο μέλλον θα πρέπει να υπάρξουν και άλλες που θα εξετάσουν σε πιο μεγάλο βάθος τις διατροφικές συνήθειες αυτής της ηλικιακής ομάδας.
Description: Ever since ancient times, nutrition has always played an important role in the lives of all living organisms. Through this process, each living organism consumes the nutrients necessary for its survival. Its goals are the satisfaction of an organism’s needs in terms of-not only adequate but also excess-energy and nutrients as well as the accomplishment of physical and spiritual health. On the contrary, despite all the advantages that a balanced nutrition provides, a “bad” or poor nutrition will likely lead individuals to various chronic diseases. Chronic diseases may be caused by lack or excess of nutrients, over-consumption of alcohol, sugar and nitrogen. However, in order to reduce the likelihood of several diseases, a nutritional model, known as Mediterranean diet has been proposed since the 1960s. This nutritional model is found in the oil-producing countries of the Mediterranean and is characterized by control and variety. This type of diet can shield people from a variety of chronic diseases and is something more than a diet low in saturated fats. For the completion of this dissertation, information from international literature has been used. The purpose of this study is to record the dietary habits of adults aged over 50 years old. In addition, due to the fact that primary information was insufficient, in order to complete the study a special questionnaire has been used- including both open-ended and closed-ended type questions. All questionnaires were completed by individuals of the aforementioned age range. In order to enhance the reliability of results, the completion of questionnaires was also supplemented by the use of a scale and a height measuring instrument. The process of questionnaire completion took place between March and May 2015, resulting in 102 completed questionnaires. Results of completed questionnaires were recorded and compared to the Mediterranean diet model. Based on the results of this study, men are more likely to omit breakfast than women. Also, men are more likely to consume bakery products as part of their breakfast compared to women. Another important finding is that most women reported consuming cereals or bread as part of their breakfast. The recorded results are affected to a certain degree by factors such as educational level, age and gender. In conclusion, the results of this study are important and further future research is required in order to investigate in greater depth the dietary habits of this specific age group.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8759
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ABSTRACT.pdf70.72 kBAdobe PDFView/Open
ΠΕΡΙΛΗΨΗ.pdf110.32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 50

67
Last Week
2
Last month
2
checked on Nov 17, 2018

Download(s) 50

3
checked on Nov 17, 2018

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.