Please use this identifier to cite or link to this item: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/3940
Title: Παραγωγή αεικίνητης ενέργειας
Authors: Ηρακλέους, Χριστίνα 
Keywords: Power Production
Advisor: Χαραλαμπίδης, Αλέξανδρος Γ.
Issue Date: 2013
Publisher: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η παραγωγή ενέργειας μέσω της εφαρμογής υπερύψηλης τάσης με διηλεκτρικά υγρά και η περιστροφική κίνηση ενός στροβίλου από την πτώση υγρού, λόγω υψομετρικής διαφοράς. Με την εφαρμογή τάσης σε πλάκες οι οποίες περιέχουν μεταλλικά στοιχεία, δημιουργείται το ηλεκτρικό πεδίο. Από την δημιουργία του ηλεκτρικού πεδίου επιτυγχάνεται άνοδος της στάθμης του υγρού, κυρίως λόγω των δυνάμεων που αναπτύσσονται μεταξύ των μεταλλικών πλακών. Η καθαρή δύναμη είναι με φορά προς τα πάνω, η οποία δικαιολογεί και την άνοδο της στάθμης των διηλεκτρικών υγρών. Στο εργαστήριο έγινε προσπάθεια πειραματικών μετρήσεων προκειμένου να παρατηρηθεί η άνοδος της στάθμης με τέσσερα διηλεκτρικά υγρά, αμμωνία, λάδι, χλωρίνη και νερό, με προμηθευτή τάσης 10000 Volt. Με την χρήση της εξίσωσης l g U h 2* * * *( ) 2 0 2     , υπολογίστηκε η άνοδος δεκατριών υγρών, από τα 500 Volt μέχρι τα 25000 Volt. Παρατηρείται από τους υπολογισμούς, ότι οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την άνοδο του υγρού είναι το μέγεθος της τάσης η οποία θα εφαρμοστεί, η διηλεκτρική σταθερά που έχει το υλικό, η μεταξύ απόσταση των πλακών καθώς και η πυκνότητα. Επίσης, μελετάται η υπερύψηλη τάση, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί στα διηλεκτρικά υγρά, για την αξιοσημείωτη άνοδο του υγρού και μετέπειτα πτώση του υγρού για την περιστροφική κίνηση στροβίλου για την παραγωγή και αποθήκευσης ενέργειας. Μέσα από την τεχνική αυτή, υπολογίζεται η ισχύς που μπορεί να παραχθεί και να αποθηκευτεί. Επιπλέον, στην έρευνα αναφέρονται μέθοδοι αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας. Στη συνέχεια, από τα αποτελέσματα της έρευνας καταγράφονται μερικά συμπεράσματα. Με την υπερύψηλη τάση, η οποία εντοπίζεται σε δίκτυα γραμμών μεταφοράς της ηλεκτρικής ισχύς μπορεί να παραχθεί και να αποθηκευτεί ενέργεια, με την εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος. Είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι από την όλη διαδικασία μπορεί να γίνει χρήση της αποθηκευμένης ενέργειας σε ώρες αιχμής είτε με την απόδοση της σε συστήματα ψύξης και θέρμανσης ή ακόμη και την χρήση της παραγόμενης ενέργειας για κάλυψη άλλων ενεργειακών αναγκών Συνοπτικά, με την υψομετρική διαφορά που υπάρχει μεταξύ στροβίλου και μιας οπής στην οποία εκρέει διηλεκτρικό υγρό επιτυγχάνεται περιστροφή του και παραγωγή ενέργειας η οποία μπορεί να αποθηκευτεί και να αξιοποιηθεί αργότερα. Αναλυτικά, στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται η αρχή λειτουργίας και δημιουργίας του ηλεκτρικού πεδίου. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι υπολογισμοί ανόδου της στάθμης των μονωτικών υγρών. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η πειραματική διαδικασία, που στοχεύει στην ανύψωση της στάθμης των τεσσάρων υπό μελέτη μονωτικών υγρών. Το τρίτο κεφάλαιο αναλύει τα αποτελέσματα και τρόπους αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας. Επιπλέον, αναφέρεται η εκτιμώμενη ισχύς η οποία παράγεται από την υπό μελέτη τεχνική. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται οι υπερύψηλες τάσεις που υπάρχουν στα δίκτυα γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ισχύς για την αξιοποίηση τους και σύνδεσης τους με το υπό μελέτη σύστημα. Στο τελευταίο κεφάλαιο καταγράφονται σχόλια, παρατηρήσεις και συμπεράσματα από την έρευνα.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/3940
http://hdl.handle.net/10488/3940
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: MSc Thesis
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Εργασίες/ MSc Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Περίληψη Ηρακλέους Χριστίνα.pdf228.26 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 50

59
Last Week
0
Last month
3
checked on Nov 13, 2018

Download(s) 50

14
checked on Nov 13, 2018

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.