Please use this identifier to cite or link to this item: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/10212
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorΜαγγανάρης, Γιώργος Α.-
dc.contributor.authorΕυσταθίου, Στυλιάνα-
dc.date.accessioned2017-08-09T09:31:05Z-
dc.date.available2017-08-09T09:31:05Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/10212-
dc.descriptionΗ χαρουπιά (Ceratonia siliqua) αποτελούσε ανέκαθεν αναπόσπαστο μέρος της Κυπριακής υπαίθρου λόγω του ότι σε πολλές γεωργικές περιοχές του νησιού η καλλιέργεια χαρουπιών ήταν η κύρια πηγή εισοδήματος τους. Παλαιότερα η Κύπρος θεωρείτο μια από τις κυριότερες χώρες σε εξαγωγές χαρουπιών. Δυστυχώς με την πάροδο των χρόνων παρατηρήθηκε μια φθίνουσα πορεία τόσο στην καλλιέργεια όσο και στις εξαγωγές. Ωστόσο, ο «μαύρος χρυσός της Κύπρου» άρχισε πάλι να ανακάμπτει και να υπόσχεται να αποφέρει κέρδη. Ως καλλιέργεια δεν θεωρείται δύσκολη αλλά ούτε και αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα είναι ευπροσάρμοστη σε ένα μεγάλο εύρος εδαφών, δεν χρειάζεται άρδευση παρά μόνο κατά τα πρώτα χρόνια εγκατάστασης της καλλιέργειας, δεν προσβάλλεται συχνά από εχθρούς και ασθένειες. Ίσως το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι η προσβολή της από την ποντίκα ή οποία όμως αν παρθούν προληπτικά μέτρα δεν θα υπάρχει κίνδυνος προσβολής. Επιπρόσθετα, πέραν από την καλλιέργεια και την συγκομιδή των χαρουπιών η μετέπειτα μετασυλλεκτική επεξεργασία τους αποτελεί κομβικό σημείο για την διατροφή των ανθρώπων, αφού από τα χαρούπια μπορούν να παρασκευαστούν πολλά προϊόντα με ευεργετικές ιδιότητες για την ανθρώπινη υγεία. Παράλληλα αρκετές είναι οι περιπτώσεις όπου η περαιτέρω επεξεργασία τους έχει ως σκοπό την προώθηση τους ως ζωοτροφή. Παρόλα αυτά καταγράφεται σημαντικό έλλειμμα γνώσεων από τους καλλιεργητές. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής διατριβής είναι να καλύψει το μεγάλο κενό που υπάρχει στη βιβλιογραφία όσο αφορά τη χαρουπιά αλλά και να δοθεί έμφαση στις προοπτικές καλλιέργειας της στην Κύπρο και στο οικονομικό και πολιτισμικό κέρδος που μπορεί να αποφέρει. Η παρούσα διατριβή αποσκοπεί να αποτελέσει ένα σύγχρονο εγχειρίδιο για την καλλιέργεια χαρουπιάς στην Κύπρο.en_US
dc.description.abstractCarob (Ceratonia siliqua) has always been an integral part of the Cypriot countryside as in many agricultural areas of the island was being cultivated constituting one of the main sources of income of many people. In the pasts years, Cyprus was among the most important countries which exported carobs. Unfortunately, over the years a decline was observed in both its cultivation area and exportation volumes. However, the “black gold of Cyprus” started recovering and promises to generate profits on the island. Its cultivation is neither considered difficult nor problematic. In addition, apart from the cultivation and harvesting of carobs, postharvest processing is important to enable human consumption, since several products with beneficial properties on human health can be produced using locust beans. Furthermore, processing of carobs is in many cases intended to promote the product as food for animals. The purpose of this thesis is to address the large gap that exists in the literature regarding the carob tree and to focus on its growing prospects in Cyprus and the economic and cultural gain that can be derived from its cultivation. Overall, this thesis aims to be used as a manual for carob tree cultivation in Cyprus.en_US
dc.formatpdfen_US
dc.language.isoelen_US
dc.publisherΤμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρουen_US
dc.rightsΑπαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.en_US
dc.subjectCaroben_US
dc.subjectCarob treeen_US
dc.subjectCultivationen_US
dc.subject.otherXαρουπιάen_US
dc.subject.otherKαλλιέργειαen_US
dc.titleΧαρουπιά: προοπτικές καλλιέργειας στην Κύπροen_US
dc.typeBachelors Thesisen_US
dc.affiliationCyprus University of Technologyen_US
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptDepartment of Agricultural Sciences, Biotechnology and Food Science-
crisitem.author.facultyFaculty of Geotechnical Sciences and Environmental Management-
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΑ.pdf93.48 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

Page view(s) 1

107
Last Week
8
Last month
checked on Sep 20, 2017

Download(s) 50

5
checked on Sep 20, 2017

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.